قرص دوفاستون ۱۰ ، قرص دوفاستون و بارداری ، قرص دوفاستون چیست ، قرص دوفاستون+عوارض ، قرص دوفاستون در بارداری ، قرص دوفاستون برای بارداری قرص دوفاستون برای چیه قرص دوفاستون برای جلوگیری از سقط ، قرص دوفاستون و پریود ، قرص دوفاستون ، قرص دوفاستون duphasto ، دیروژسترون چیست ، عوارض جانبی قرص دوفاستون

قرص دوفاستون

قرص دوفاستون در چه مواقعی تجویز می شود؟ + عوارض دوفاستون (Duphaston)

نام علمی آن دیروژسترون است. برای درمان آندومتریوز، سقط عادتی، خونریزی غیرفونکسیونل رحم، قاعدگی دردناک، فقدان قاعدگی، سندرم پیش از قاعدگی و به منظور جانشین درمانی هورمونی مصرف می شود.

معمولاً در آندومتریوز ۱۰ میلی گرم ۳-۲ بار در روز طی روزهای ۲۵-۵ دوره قاعدگی و یا به طور مداوم مصرف می شود. در سقط عادتی ۱۰ میلی گرم دو بار در روز از روزهای ۲۵-۱۱ دوره تا وقوع آبستنی و سپس به طور مداوم تا هفته ۲۰ حاملگی مصرف و سپس به تدریج میزان مصرف کاهش داده می شود. برای توقف خونریزی غیرفونکسیونال رحم، ۱۰ میلی گرم دو بار در روز( به همراه یک استروژن) و به مدت ۷-۵ روز تا زمان قطع خونریزی مصرف می شود. برای جلوگیری از خونریزی، ۱۰ میلی گرم دو بار در روز ( همراه یک استروژن ) در روزهای ۲۵-۱۱ دوره مصرف می شود. در قاعدگی دردناک، مقدار مصرف آن ۱۰ میلی گرم دو بار در روز از روزهای ۲۵-۱۱ دوره به شرط تجویز همزمان استروژن از روز ۲۵-۱ دوره، مصرف می شود. در سندرم پیش از قاعدگی، mg/day10 از روز ۲۶-۱۲ دوره مصرف می شود که در صورت نیاز می توان به تشخیص پزشک مقدار مصرف دارو را افزایش داد.

هشدار: ترومبوفلبیت، آمبولی ریوی، ترومبوز شبکیه، لکه بینی، خونریزی های نابجا، تغییر اشتها و ورم قوزک پا از عوارض جانبی دارو هستند.

منبع nininama.com