دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی امنيت ملي مبتني بر وحدت ملي است

يك عضو مجمع نمايندگان روحاني در مجلس گفت: آسيب‌هاي اجتماعي از جمله مشکلاتي است که براي درمان آن بايد به تعاليم اسلامي بازگشت.به گزارش ايسنا، حسين ابراهيمي در همايش آسيب‌هاي اجتماعي اظهار كرد: انقلاب ما با تکيه بر تعاليم ديني بود و اين خود باعث الگو شدن جامعه اسلامي شد.وي ادامه داد: همان‌طور که عمل به تعاليم اسلام ما را تبديل به الگو کرد در درمان آسيب‌هاي اجتماعي بايد به تعاليم اسلامي پناه ببريم.وي افزود: کليد ورود به همه آسيب‌ها دروغ است.رييس مجمع نمايندگان خراسان جنوبي با اشاره به اين‌که «امنيت ملي مبتني بر وحدت ملي است» گفت: دروغ، تهمت و شايعات، وحدت ملي را برهم مي‌زند و باعث گسستگي وحدت جامعه مي‌شود.وي ادامه داد: از جمله لوازمي که جامعه براي حاکم کردن تعاليم ديني نياز دارد ايمان راسخ، احساس سربازي دين خدا و دينداري است.وي بهترين الگو را عمل به دستورات پيامبر(ص) عنوان کرد و يادآور شد: براي درمان آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه بايد از روش پيامبر(ص) استفاده کنيم.