دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی بررسي بودجه، يك‌شنبه در صحن مجلس آغاز مي‌شود

بررسي لايحه بودجه 1390 بنا بر اعلام هيئت رئيسه و گزارشات هفتگي مجلس، يك‌شنبه در صحن پارلمان آغاز خواهد شد.به گزارش فارس، نمايندگان مجلس هفته آينده رسيدگي به گزارش كميسيون شوراها و امور داخلي درخصوص رفع ايرادات شوراي نگهبان درباره طرح تسري آئين‏نامه معاملات شهرداري تهران به شهرداري‌هاي شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت، گزارش كميسيون شوراها و امور داخلي درباره طرح الحاق يك تبصره به بند 15 ماده 71 قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 را در دستور كار خود دارند.بررسي گزارش كميسيون اجتماعي درباره طرح فوق العاده خاص پرسنل سازمان پزشكي قانوني و گزارش كميسيون صنايع و معادن درباره لايحه تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق در مورد لايحه بودجه سال 90 كل كشور و گزارش كميسيون صنايع و معادن مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران از ديگر دستورات كاري نمايندگان در هفته آتي است.خانه‌ملتي‌ها همچنين گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص تقاضاي تحقيق و تفحص از واگذاري و پرداخت سود سهام عدالت و بررسي استرداد لايحه تجارت را در دستور كار خود دارند.