دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تعویق مطالبات کارکنان وزارت و سفرهای خارجی معاون اداری!

در حالی که حسین فرحی، معاون اداری و مالی وزارت خارجه، مشغول انجام سفرهای متعدد و خارجی درباره مباحث ایرانیان خارج از کشور است، از وظیفه اصلی خود ـ که همان رسیدگی به مسائل اداری و مالی وزارت خارجه است ـ بازمانده است!به گزارش خبرنگار «»، هرچند پیش از این، رییس دفتر رییس جمهور از اثرات مثبت سفرهای خارجی وی و همچنین از گزارش کارهای معاون اداری و مالی وزارت در سفرهای خارجی تقدیر کرده، اطلاعات دریافتی حاکی است، امورات داخلی و سازمان جناب معاون، همچنان بلاتکلیف و با مشکلات فراوانی روبه‌روست.بنا بر این گزارش، برای نمونه؛ جمعی از کارکنان وزارت خارجه که در سال 81 بازخرید شده‌اند، وجوهی از حقوقشان پس از سال‌ها ـ که به دلیل شرایط خاص زمانی و… پرداخت نشده بود ـ همچنان پرداخت نشده و از آنجا که مسئول مستقیم این امور، معاون اداری و مالی وزارت خارجه است و اقدام مناسبی در زمینه پرداخت معوقات و مطالبات ایشان انجام نگرفته، اکنون ارزش مادی مطالبات به شدت کاهش یافته و برخی از این افراد تصمیم دارند با شکایت به سازمان بازرسی کل کشور و وزیر خارجه، این‌گونه معوقات خود را پیگیر شوند.گفتنی است، بروز برخی مشکلات اداری و مالی در وزارت خارجه، در حالی است که فرحی، معاون اداری و مالی وزیر، عمدتا در حال انجام سفرهای خارجی برای پیگیری امور ایرانیان خارج از کشور است و چندی پیش، مشایی، رییس دفتر رییس‌جمهور، در پاسخ به گزارش ارسالی معاون اداری و مالی وزارت خارجه به دفتر رئیس‌جمهور از اقدامات وی تقدیر کرده بود.شایان ذکر است، با حضور دکتر علی اکبر صالحی در وزارت خارجه، پیش بینی می شد که دست کم اینچنین مشکلات اداری این مجموعه حل شود؛ اما متأسفانه، تاکنون چنین چیزی محقق نشده است!