دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی توصيه وزير تعاون به مردم

وزير تعاون آن دسته از افرادي را كه نگران سپرده‌گذاري‌هاي خود در تعاوني‌هاي اعتباري هستند به خويشتنداري و صبوري دعوت و اعلام كرد:‌ وزارت تعاون با جديت پيگير حقوق سپرده‌گذاران است و بانک مرکزي نيز اقدامات و تدابير لازم را صورت داده تا منابع و سپرده‌هاي مردم در اين زمينه با مشكلي مواجه نشود.محمد عباسي به ايسنا گفت: با توجه به سپرده‌گذاري گروه كثيري از مردم در تعاوني‌هاي اعتباري، برخي مسائل و مشكلات حاشيه‌اي و نگراني‌هاي مردمي به وجود آمده كه خوشبختانه با همكاري بانك مركزي در حال رفع اين مشكلات هستيم.وي درباره طرح مشترك وزارت تعاون و بانك مركزي براي ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري اظهار كرد: يكي از ايده‌هاي مدنظر ما تشكيل تعاوني‌ها در قالب موسسات اعتباري است و بر همين اساس موضوع تجميع سرمايه‌هاي مردمي در قالب تشكيل تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتباري به شكل گسترده در قانون تعاون كشور و سياست‌هاي اصل 44 پيش بيني شده است.عباسي ادامه داد: ممکن است يك عده تعاوني‌هايي هم در گذشته ايجاد شده باشند که اقدامات خود را با قوانين و مقررات بانك مركزي و شرايط فعاليت اعتباري تطبيق نداده باشند که در اين صورت بايد هرچه سريعتر چرخه فعاليتي خود را تکميل کنند.وزير تعاون درعين حال از اهتمام بانك مركزي در ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار تقدير و خاطرنشان كرد: در حال حاضر هزار و 800 تعاوني اعتباري عملكرد قابل قبولي از خود نشان داده و تنها پنج مورد از آنها از چارچوبهاي قانوني عدول كرده‌اند.وي در پايان از مردم خواست تا در انتظار اقدامات تكميلي براي ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار بمانند و پيش از هرگونه سپرده‌گذاري، از قانوني بودن موسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتباري كه داراي مجوز رسمي فعاليت از بانك مركزي هستند، اطمينان حاصل كنند.