دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی درآمد حقوق‌بگیران، کفاف تأمین هزینه‌ها را نمی‌دهد

سرویس مجلس «» ـ
با توجه به مجوزهای قانونی که مجلس به دولت داده و بنا بر فرآیندهای
مربوط به هزینه های زندگی مردم، به ویژه اقشار حقوق بگیر جامعه، سیاست
دولت باید به گونه ای باشد که بر پایه نرخ تورم سالانه حقوق این اقشار
افزایش یابد. فرهاد دلقپوش با بیان این مطلب به خبرنگار «» اظهار داشت: برای تعیین حقوق کارمندان، معیار و ملاک تورم است
و باید این افزایش‌ها حتی بالاتر از نرخ تورم باشد.  بانک مرکزی کمترین نرخ
تورم را برای سال آینده 13 درصد اعلام کرده است؛ بنابراین و قانون
هدفمندی یارانه ها، لازم است که دولت نسبت به افزایش حقوق متناسب با افزایش
تورم و هزینه ها اقدام کند.نماینده مردم آستارا در مجلس شورای
اسلامی، با بیان اینکه درصد افزایش حقوق اعلام شده، رقم ناچیزی است و توقع می رود که دست کم حقوق معادل نرخ تورم افزایش داشته باشد، گفت: هدف دولت
از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، کاهش شکاف طبقاتی جامعه است و اینکه از
اقشار آسیب پذیر حمایت شود، ولی عملاً با توجه به اینکه اقشار حقوق بگیر
درآمد ثابتی دارند، افزایش میزان تورم و هزینه های زندگی تاثیر بسیاری بر
رفاه مردم خواهد داشت.وی در ادامه افزود: بودجه‌های سنواتی باید بر پایه هزینه ها و درآمد تنظیم شود. در این مبحث، معادلات گوناگونی وجود دارد که سیاست بودجه، باید متناسب با واقعیت های ملموس جامعه باشد.همچنین باید برآورد و تحلیل دقیقی از شرایط اقتصادی و میزان درآمد و هزینه داشت تا بتوان بودجه ای واقع بینانه ارایه کرد. سیاست ها باید سیاست های معقول بودجه ای باشد و سیاست های انبساطی و انقباضی متناسب با شدت آن لطمه می زند. سیاست های انقباضی به پروژه های عمرانی آسیب می رساند، همان گونه که در سال 89 بسیاری از پیمانکاران نتوانستند، مطالبات خود را وصول کنند، چرا که تأمین و تخصیص بودجه در نظر گرفته شده محقق نشد.این عضو کمیسیون اقتصادی، با بیان اینکه با توجه به افزایش 25 درصدی بودجه عمرانی، بودجه سال 90 بیشتر رویکرد انبساطی دارد، گفت: این سیاست انبساطی می تواند در بخش های دیگر جامعه، تأثیرات خاصی داشته باشد و مهم این است که در کنار انجام کارهای زیربنایی و عمرانی، توجه به وضعیت عمومی زندگی مردم داشته باشیم. تنظیم بودجه بر پایه درآمد و تنظیم هزینه های خانوار، اشتغال، توسعه صنعتی و تجاری و زیربنایی است؛ افزون بر این که برنامه پنجم، چهارچوب کار را مشخص کرده است.این نماینده مجلس هشتم در ادامه خاطرنشان کرد: دولت به عنوان متولی تنظیم بودجه باید همه شرایط را در نظر داشته و نباید اتکای بودجه، تنها بر درآمدهای نفتی و مالیات باشد، بلکه باید ساختار اقتصادی و صنعتی کشور، به گونه ای تنظیم شود که از وابستگی و اتکای بودجه به درآمدهای ناپایدار مانند نفت و مالیات کاسته شود، چرا که در صورت توسعه صنعتی و تجاری است که درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد داشت و می توان با اتکای بر درآمدهای پایدار، بودجه معقول و متعادلی داشت.دلقپوش با اشاره به چگونگی تدوین بودجه‌های سالیانه، خاطرنشان کرد: بودجه سال 90 باید بر پایه برنامه پنجم توسعه، سند چشم انداز، قانون هدفمندی یارانه ها، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، تورم، گرانی و سیاست های پولی و مالی تنظیم شود تا سرانجام، بودجه ای مناسب و متناسب با شرایط تدوین شود و قابلیت اجرایی نیز داشته باشد.این تحلیلگر اقتصادی در ادامه به مشکلات شهروندان در تأمین هزینه‌های مسکن اشاره کرد و افزود: هزینه مسکن از ضروریات زندگی است. هزینه رهن مسکن در تهران، دست کم بیست تا سی میلیون تومان است و با شرایط موجود، این اقشار چگونه باید هزینه مسکن خود را تأمین کنند؟این در حالی است که اگر متوسط درآمد خانوار در کشور، نزدیک پانصد هزار تومان باشد، این درآمد کفاف اجاره ماهانه یک واحد 60 متری در تهران را هم نمی کند و نشان دهنده آن است که درآمدها و هزینه ها همخوانی ندارند.دلقپوش با اشاره به اختلافی که بین خرج‌ها و دخل‌های مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر در طول اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها وارد می‌شود، تأکید کرد: دولت باید این شکاف را برطرف کند. اگر منظور از هدفمندسازی یارانه ها، کاهش شکاف طبقاتی است، باید با تنظیم سیاست های پولی و حمایتی و با افزایش حقوق و با ترمیم اقتصاد و درآمد خانوار به این قشر جامعه کمک کرد. در این باره باید گفت، در شرایط کنونی، اقشار کم درآمد و حقوق بگیر، توانایی تأمین هزینه های زندگی را ندارند و تنها با حداقل ها زندگی می کنند؛ بنابراین، طبیعی است که زندگی مناسبی نداشته باشند.

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «» بخوانید.