دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی آغاز پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه‌هاي دولتي

مديركل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري
از آغاز پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه‌هاي دولتي در سال 90 خبر داد و
گفت: پذيرش دانشجوي پولي در دو مقطع كارشناسي ارشد و دكترا طي يكي دو ماه
آينده در دانشگاه‌ها صورت مي‌گيرد. دكتر حسني با بيان اينكه براي مقطع
دكترا امسال دانشجوي پولي پذيرش مي‌شود، تصريح كرد: پذيرش دانشجوي پولي
مي‌تواند 10 تا 15 درصد ظرفيت پذيرش دانشجو را در بر‌گيرد.وي خاطرنشان كرد:
با توجه به سياست افزايش ظرفيت‌ دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، پذيرش دانشجوي
پولي ازطريق آزمون براي مقاطع تحصيلات تكميلي انجام مي‌شود و تا يكي دو ماه
آينده اين كار صورت مي‌گيرد.حسني درخاتمه با اشاره به بررسي تعيين مدل
شهريه براي دانشجويان غيرانتفاعي، تصريح كرد: بحث شهريه دانشگاه‌هاي دولتي
نيز براي دوره‌هاي شبانه به هيات امناي دانشگاه‌ها مربوط مي‌شود و در
اختيار آنها قرار دارد.