دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی احتمال ورود مجدد ویروس فلج اطفال به کشور

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت از احتمال ورود مجدد ویروس فلج اطفال به کشور خبر داد و گفت: بر همین اساس اجرای نوبت اول برنامه تکمیلی فلج اطفال از امروز در استانهای شمالی کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی گویا اظهار داشت:‌ با توجه به اینکه کشورمان با کشورهای پاکستان و افغانستان همجوار است و احتمال ورود مجدد ویروس این بیماری به کشور وجود دارد، هدف بر این است تا بتوانیم سطح ایمنی کودکان زیر 5 سال را بالا ببریم. وی با اشاره به اینکه از سال 2000 تا 2011 هیچ موردی از بیماری فلج اطفال در کشور مشاهده نشده است،‌ افزود: در سال 1990 سازمان جهانی بهداشت برنامه ریشه کنی فلج اطفال را به عنوان الگوی موفق به کشورهای دیگر توصیه کرد و آن را در دستورالعمل اجرایی تمامی کشورها قرار داد و تمامی کشورها متعهد شدند تا این بیماری را در سطح جهان ریشه کن کنند. گویا با بیان اینکه ریشه کنی این بیماری در کشور یک معجزه به شمار می آید، خاطرنشان کرد: اگر لحظه ای در امر پیشگیری از بیماری فلج اطفال،‌ کوتاهی شود ممکن است شاهد ابتلای همه گیر این بیماری در کشور باشیم و این امر خسارتهای سنگین بهداشتی و اقتصادی را به نظام سلامت و مردم تحمیل خوهد کرد. رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت تصریح کرد:‌ پیش بینی می شود در این دوره حداقل 600 تا 700 کودک زیر 5 سال تحت پوشش قرار گیرند و انجام برنامه تکمیلی واکسن فلج اطفال هیچ منافاتی با برنامه معمولی واکسیناسیون ندارد و هیچکدام از این دو واکسیناسیون را نباید با تأخیر انجام داد. وی موفقیتهای کشورمان در نظام سلامت را یک افتخار بزرگ عنوان کرد و گفت: بزرگترین دستاورد این افتخار، اعتماد و اطمینان مردم به این نظام است و مردم به این باور رسیده اند که آن چه که نظام سلامت به آنها توصیه می کند حتما برای حفظ سلامت و به صلاح آنها است.