دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تمام سهم صنعت نفت از بودجه 90

عضو کمیسیون تلفیق از رعایت نشدن قانون برنامه پنجم
توسعه در اختصاص اعتبار
بخش نفت خبر داد و گفت: با تفاهم دولت و وزارت نفت در این کمیسیون مقرر شد
14.5درصد از درآمد نفت به همه فعالیت‌های اجرایی و توسعه‌ای این بخش اختصاص
یابد که این مقدار 2 درصد کمتر از رقم مصوب در برنامه پنجم است.

به گزارش خانه ملت، “حسن ونایی” از
اختصاص هفت‌هزار و 193 میلیارد تومان از بودجه سال 90 به وزارت نفت برای
هزینه‌های اجرایی و توسعه‌ای این وزارتخانه خبر داد و گفت: بر اساس ماده
229 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است سالانه 10 درصد از ارزش نفت
خام، میعانات و میعانات گازی را پس از واریز به خزانه برای برداشت صیانتی
از ذخایر نفتی و گازی در اختیار وزارت نفت قرار دهد که این موضوع در بودجه
سال جاری کشور رعایت نشده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان این که 6.5 درصد از
درآمد نفت و گاز کشور باید به عنوان کارمزد استخراج در اختیار وزارت نفت
قرار گیرد، افزود: با احتساب کارمزد وزارت نفت برای استخراج نفت و گاز و
سهم 10 درصدی تولید صیانتی، سهم وزارت نفت از بودجه 90 باید معادل 16.5درصد
در نظر گرفته می‌شد، اما این مقدار با توافق دولت و وزارت نفت در کمیسیون
تلفیق به 14.5 درصد کاهش یافت که دو درصد کمتر از میزان در نظر گرفته شده
در قانون برنامه پنجم توسعه است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، همچنین افزود: رویکرد دولت و
مجلس در تخصیص اعتبار برای بخش نفت و گاز باید همراه با نگاهی آینده‌نگرانه
باشد تا با سرمایه‌گذاری در میدان‌های مشترک و چاه‌های سال‌خورده کنونی
مانع از زیان دین منافع ملی کشور که متعلق به آیندگان نیز هستند، شویم.

عضو کمیسیون تلفیق با بیان این که تمام کشورهای نفتخیز مبالغی از درآمد
خود را به تولید نفت صیانتی اختصاص می‌دهند، گفت: سرمایه‌گذاری در صنعت نفت
برای کشور ما سرمایه‌گذاری پر بازدهی است که اگر از آن غفلت کنیم نه تنها
منافع امروز کشور را نادیده می‌گیریم بلکه به منافع نسل آینده نیز پشت پا
می‌زنیم.