دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی جنايت پايان ترك اعتياد در خانه

ملت ما: ترك دادن جوان معتاد در خانه توسط خانواده، باعث درگيري وي و مرگ برادر ديگرش شد. به گزارش كلانتري 190 مجيديه از بيمارستان الغدير تهران، 26 آذرماه سال گذشته جوانی مجروح به نام «علي – 25 ساله» در اثر اصابت جسم برنده به قفسه سينه، در بيمارستان فوت كرده است. با دستور بازپرس شعبه دوم دادسراي جنايي تهران رسيدگي تخصصي به اين موضوع به كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ ارجاع شد.خانواده مقتول به كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي گفتند: روز قبل از حادثه به اتفاق اعضاي خانواده تصميم گرفتيم تا «امير – 24 ساله» را كه اعتياد به مصرف مواد مخدر داشت در داخل خانه مجبور به ترك مصرف مواد كنيم. روز بعد «امير» با «علي» درگير شد و با استفاده از كارد آشپزخانه ضربه‌يي را به قفسه سينه «علي» وارد كرد و فرار كرد. كارآگاهان اداره قتل پليس آگاهي تحقيقات وسيعي را درباره شناسايي متهم آغاز كردند. اما در مدت نزديك به 4 ماه هيچ رد و نشانه‌يي از وي در تهران به دست نيامد.در اواخر فروردين ماه سال جاري و با تلاش‌هاي بسيار، نشاني‌هايي از محل اختفاي متهم در شهرستان به دست آمد. با هماهنگي‌هاي قضايي و اخذ نيابت، كارآگاهان به آن شهرستان اعزام شده و ضمن هماهنگي با مرجع قضايي آن شهرستان و با همكاري پليس آگاهي استان گلستان، متهم به قتل برادر را در 30 فروردين‌ماه در خيابان امام رضا(ع) دستگير كردند. «امير» پس از انتقال به تهران و پليس آگاهي در مقابل افسر پرونده اعتراف كرد: مقتول (برادرم) مرا براي ترك مصرف مواد مخدر داخل اتاق حبس كرده بود. شب‌‌هنگام كه از قبل مقداري مواد در اتاق پنهان كرده بودم را مصرف كردم.صبح‌هنگام شروع به داد و فرياد كردم. با اين سر و صدا بين من از يك طرف و برادر و مادرم از سوي ديگر درگيري رخ داد. برادرم با يك چوب ضرباتي را به سر و كمرم وارد كرد من هم يك كارد برداشتم و او را تهديد كرده و فقط خواستم بترسانمشان، اما با يك ضربه كارد به قفسه سينه از خانه فرار كردم.