دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی خسروپناه: پسر عمرسعد را مختار کشت

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نمایش کشته شدن پسر عمرسعد توسط مادرش را خلاف روایات تاریخی دانست و گفت: پسر عمر توسط مختار کشته شد.حجت اسلام عبدالحسین خسروپناه در گفت وگو با مهر، درباره بخش اخیر مختارنامه که در آن کشته شدن پسر عمرسعد را توسط مادرش به تصویر می کشد، گفت: روایات تاریخی ما ناظر بر کشته شدن عمرسعد توسط مختار است.عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: شاید عوامل ساخت این سریال خواسته اند مختار را تطهیر کنند، چون قصاص پیش از جنایت توجیه ندارد. هرچند بر اساس روایات تاریخی، پسر عمرسعد مختار را تهدید می کند.حجت الاسلام خسروپناه یادآور شد: برخی حوادث در تاریخ نقل نشده، ولی از آنجا که این مطلب در تاریخ آمده است، بهتر بود کارگردان به گونه دیگری کشته شدن پسر عمرسعد را نشان می داد؛ مثلا پسر عمرسعد به دایی اش (مختار) حمله می کرد و مختار او را می کشت.