دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی دهقان:عده‌ای می‌خواهند مجلس را ضایع کنند

عضو هیات رییسه مجلس گفت: آن ها که کار مجلس را سیاسی می دانند از روند کار مجلس اطلاع کافی ندارند.محمد دهقان نماینده چناران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با هفته نامه «پنجره» در خصوص طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس گفت: یک سری جریانات سیاسی در کشور هستند که به هر بهانه ای می خواهند مجلس را از حیثیت بیندازند. بنابراین تمام تلاش خود را می کنند تا به هدف شان برسند. مجلس زمانی می تواند جلوی این خودکامگی ها را بگیرد که قاطعانه عمل کند و البته گذراندن چنین قانونی در مجلس قاطعیت نمایندگان را هم نشان می دهد که تا چه حد در مورد عملکرد خود نیز جدی هستند و نظارت بر آن را می پذیرند.این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عده ای همواره تلاش داشته اند تا مجلس را به نوعی ضایع کنند. خب این عده به راحتی هم می توانند بهانه تراشی کنند. همان طور که بر سر تاخیر آن(طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان) در رسیدگی بلوا کردند. در حالی که این طرح نیز مانند سایر طرح ها در کمیسیون تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفت و سپس در کمیسیون مشترک برای بحث کارشناسی تر و دقیق تر رسیدگی شد و به تصویب نهایی رسید.دهقان با دفاع از عملکرد نمایندگان در قبال این طرح افزود: بنابراین کندی در کار رسیدگی نبوده است. اما خب هستند کسانی که به دنبال تخریب مجلس و در جستجوی دستاویزی برای حمله به مجلس هستند.وی خاطرنشان کرد: آن ها که کار مجلس را سیاسی می دانند یا اطلاع کافی از روند کار مجلس ندارند یا اینکه خود با انگیزه سیاسی می خواهند مجلس را از حیثیت بیاندازند و خود هر کار که خواستند انجام دهند.