دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی رسيدگي به كليات بودجه در 250 دقيقه

يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، از آغاز بررسي بودجه سال 90 در صحن علني فردا – يك‌شنبه – مجلس و در دو شيفت كاري خبر داد.به گزارش ایسنا، محمد دهقان با بيان اين‌كه گزارش كميسيون تلفيق در روز پنج‌شنبه هفته گذشته به هيات رييسه ارايه شده است، گفت: اين گزارش امروز در اختيار نمايندگان قرار مي‌گيرد تا كليات آن در جلسه علني فردا و در دو شيفت كاري بررسي شود.وي هم‌چنين پيش‌بيني كرد كه بررسي لايحه بودجه 90 حداكثر تا دو هفته طول بكشد.اين عضو هيات رييسه مجلس در ادامه با بيان اين‌كه براي رسيدگي به كليات بودجه، در آيين‌نامه مجلس250 دقيقه زمان در نظر گرفته شده است، گفت: طبق آيين‌نامه مجلس ابتدا رييس‌جمهور مي‌تواند از كليات لايحه بودجه دفاع نمايد كه در آيين ‌نامه زمان مشخصي در اين رابطه در نظر گرفته نشده است.دهقان ادامه داد: پس از صحبت‌هاي رييس‌جمهور، سخنگوي كميسيون تلفيق مي‌تواند در مدت نيم ساعت در ابتداي رسيدگي به كليات و در انتهاي آن، قبل از راي‌گيري به ارائه توضيحاتي در مورد بررسي‌هاي كميسيون بپردازد كه پس از اظهارنظرهاي سخنگو،10 نماينده مخالف و 10 نماينده موافق هر كدام در 10 دقيقه صحبت‌هايشان را مطرح مي‌كنند.وي هم‌چنين يادآور شد: در پايان و پس از صحبت‌هاي نمايندگان مخالف و موافق، نماينده دولت مي‌تواند در 20 دقيقه از لايحه دفاع نمايد كه در مجموع 250 دقيقه زمان براي رسيدگي به لايحه كليات بودجه در نظر گرفته شده است كه 200 دقيقه آن مربوط به نمايندگان، 30 دقيقه مربوط به كميسيون تلفيق و 20 دقيقه نيز مربوط به نماينده دولت است.نماينده طرقبه و چناران در مجلس هم‌چنين در مورد حضور رييس‌جمهور در جلسه علني فردا گفت: با توجه به اين‌كه رييس‌جمهور در زمان تقديم لايحه بودجه در مجلس حضور پيدا كرده بود، ممكن است كه فردا به مجلس نيايد؛ ولي با اين وجود رييس‌جمهور مي‌تواند طبق آيين‌نامه براي دفاع از كليات لايحه بودجه در مجلس حضور يابد.دهقان هم‌چنين با بيان اين‌كه در زمان رسيدگي به لايحه بودجه مجلس نطق ندارد، گفت: طبق آيين‌نامه در زمان رسيدگي به لايحه طرح‌ها و لوايح ديگري قابل طرح در مجلس نيست، مگر اين‌كه طرح‌هاي دوفوريتي وبه صورت ضروري در دستور كار قرار گيرد.وي هم‌چنين پيش‌بيني كرد كه كل وقت مجلس فردا به بررسي كليات بودجه اختصاص يابد و از روز دوشنبه هفته جاري بررسي جزييات لايحه بودجه آغاز گردد.