دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی شکایت دولت و دادستان تهران از یک مداح

معاون حقوقي رييس‌جمهور گفت: علاوه بر شكايتي كه دادستاني عليه يكي ديگر از مداحان به اتهام توهين به رييس‌جمهور مطرح كرده، معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز شكايت جداگانه‌اي عليه اين مداح مطرح مي‌كند.دكتر فاطمه بداغي در گفت‌وگو با ايسنا، در اين زمينه تصريح كرد: در مواردي كه توهين به رييس‌جمهور صورت مي‌گيرد، دادستان مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم شكايتي را مطرح كند. در مورد اخير نيز دادستان به عنوان مدعي‌العموم شكايتي طرح كرده و ما نيز شكايت جداگانه‌اي ارائه خواهيم داد.وي با بيان اينكه «ما قبلا هم از يكي ديگر از مداحان شكايت كرده بوديم»، ادامه داد: به نظر ما كساني كه مدعي اسلام ناب محمدي (ص) هستند بايد بيشتر مقيد به رعايت احكام اسلامي و اخلاق باشند و در عين حال فضاي گفت‌وگو و تعامل نيز باز است و بايد در فضاي اخلاقي اين گفت‌وگوها انجام شود.معاون حقوقي رييس جمهور همچنين در مورد ادغام وزارتخانه‌ها اظهار كرد: معاونت حقوقي قسمتي از نظر كارشناسي خود را در مورد ادغام وزارتخانه‌ها به دولت ارائه داده است. ما در اين ارتباط مطالعات تطبيقي زيادي انجام داده‌ايم و معتقديم كه كاهش وزارتخانه‌ها و كوچك شدن دولت باعث چابكي هر چه بيشتر آن مي‌شود.بداغي با بيان اينكه «كوچك شدن دولت هدف مشترك دولت و مجلس است»، تاكيد كرد: آنچه تاكنون دولت در اين راستا انجام داده بر اساس قانون بوده است.