دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی صالحي: بحرين به بحران تصنعي پايان دهد

وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به تحولات منطقه خطاب به مقامات كشورهاي حوزه خليج فارس گفت: كشورهاي خليج فارس دچار سياست‌هاي شتابزده شده‌اند. من آنها را از سياست‌هاي شتابزده برحذر مي‌دارم.من به اين سياست‌ها سياست زودرس مي‌گويم كه مانند كاشتن صيفي‌جات است. درست است كه در زمان كوتاهي محصولي به دست مي‌آيد اما بيشتر آن آب است.به گزارش ايسنا، علي‌اكبر صالحي، وزير امور خارجه كشورمان در گردهمايي سفرا و روساي نمايندگي‌هاي سياسي ايران با عنوان برسي چشم‌انداز تحولات منطقه گفت: خدمت فرهيختگان اين وزارتخانه‌ي پرافتخار كه براي سال‌ها منشاء خدمت بوده‌ايد و مسئوليت گران سنگي در پيش داريد خير مقدم مي‌گويم به خصوص با توجه به تحولات امروز منطقه وجود شما و تجربياتتان در راهنمايي وزارت امور خارجه در ارتباط با نحوه‌ي تعامل با اين تحولات بسيار مي‌تواند موثر باشد.وي با بيان اين‌كه گمانه‌زني‌هاي فراواني در مورد تحولات اخير در منطقه وجود دارد، خاطرنشان كرد: اگر ما اولين صحنه‌ي جهاني چالش بين حق و باطل را از زمان بعثت حضرت رسول (ص) در نظر بگيريم، وقتي حضرت رسول ظهور كردند، چالش وي در مقابل تمام جهان بود، پس از حدود 3 دهه از زمان بعثت وي دو امپراطوري بزرگ وقت، يعني فارس و روم شرقي فرو ريختند. بنابراين چالشي ميان سلطه‌گران و عدالت‌خواهان آن زمان وجود داشت در عصر امروز نيز به نظر مي‌آيد تاريخ مجددا خود را تكرار كرده است.صالحي توضيح داد: با پيدايش انقلاب شكوهمند اسلامي ايران بار ديگر مي‌بينيم حق در مقابل باطل با قوت و قدرت ايستاده است به همين دليل اصرار دارم از حضرت امام(ره) به عنوان احياگر دين در عصر حاضر نام ببرم. دين زنگار گرفته بود و غبار آن را پوشانده بود حضرت امام اين غبارها را زدود و مجددا عرصه‌ي تاخت و تاز حق عليه باطل در عصر ما آغاز شد و شاهد بوديم كه يكي از امپراطوري‌هاي عصر ما يعني امپراطوري جماهير شوروي فروريخت.وزير امور خارجه‌ي كشورمان ادامه داد: اركان امپراطوري ديگر نيز در حال تزلزل است. اين واقعيتي است، هيبتي كه استكبار جهاني در دو سه دهه قبل داشت امروز ديگر فروريخته است.انتظار مي‌رفت اتفاقاتي رخ دهد اما نه به اين عمق و گستردگي و به اين شيوهوي با بيان اين‌كه وقتي بيانات حضرت امام را مرور مي‌كنيم مي‌بينيم با چه تيزهوشي و دورانديشي گويي حقايق امروز را به نحوي در ذهن فعالش رصد مي‌كرد، گفت: امام خميني (ره) حدود دو دهه پيش در مورد مصر بياناتي داشتند كه گويي امروز گفته شده است. امام (ره) با توجه به تجلي انقلاب اسلامي در حركت مردم اين كشور بزرگ اينگونه پيش بيني كرد كه زمينه‌ و بستري در ارتباط با جهان اسلام و در دنيا براي مقابله با سلطه‌گران فراهم خواهد شد.اما از سويي سلطه‌گران نيز پيش بيني‌هاي خود را داشته‌اند. بوش پدر سخن از نظم نوين جهاني مي‌كرد و بوش پسر نيز از خاورميانه‌ي جديد سخن مي‌گفت. اما اينكه به ناگاه چنين حركت فراگيري در منطقه رخ دهد براي هيج كس به اين صورت قابل تصور نبود. انتظار مي‌رفت اتفاقاتي رخ دهد اما نه به اين عمق و گستردگي و به اين شيوه.همواره به دخالت نكردن در امور داخلي كشورها پايبند بوده‌ايمرئيس دستگاه ديپلماسي كشورمان تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصولي كه همواره در سياست خارجي خود اعلام كرده است كه عدم دخالت در امور داخلي كشورها است پايبند بوده است و اين پايبندي تا به امروز وجود داشته است و خواهد داشت.وي تاكيد كرد: موضع‌گيري‌هاي رسمي جمهوري اسلامي ايران در مورد تحولات اخير كاملا بر همگان روشن بوده و هست. موضع‌گيري‌هاي منطقي، اصولي ؛ منصفانه و در چارچوب اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران. ما از حاكميت ارضي تمامي كشورها و استقلال آنها و از اين‌كه مطالبات مشروع حداكثري مردم هم مورد عنايت قرار گيرد، دفاع كرده‌ايم.هيچ گاه در تصور دخالت در امور ديگران نيستيم و نخواهيم بودصالحي افزود: تاكيد كرده‌ايم كه نبايد خشونت به كار گرفته شود ما هيچ گاه در تصور دخالت در امور ديگران نيستيم و نخواهيم بود. معتقديم اگر ملتي حركت كند قطعا دست تقدير همراه آن ملت خواهد بود و اراده‌ي آن ملت به كرسي خواهد نشست. اما متاسفانه شاهديم برخي كشورهاي منطقه همراه با استكبار جهاني با فرار رو به جلو و فرافكني دائما جمهوري اسلامي ايران را مورد عتاب قرار مي‌دهند. بدون ذكر هيچ دليل، مدرك و مستندي اظهارات خود را تكرار مي‌كنند تا جايي كه وزير خارجه‌ي آمريكا اعلام مي‌كند هيچ مدركي در ارتباط با دخالت ايران در كشورهايي كه در آن تحولاتي رخ داده است نداريم اما ايران در صدد استفاده از اين تحولات است.وي با اشاره به برگزاري گردهمايي سفرا در مقطع كنوني گفت: روساي نمايندگي‌هاي ما در كشورهاي ديگر به عنوان افرادي كه تحولات كشور را رصد مي‌كنند نتيجه‌ي آن را براي تصميم گيري متناسب با روابط بين‌دول به وزارت خارجه اعلام مي‌كنندكه البته به خوبي انجام مي‌شود اما با توجه به تحولات منطقه ما انتظار بيشتري داريم.صالحي توضيح داد: بايد بررسي كرد كه چگونه نسبت به اين تحولات عمل كنيم تحليل درستي داشته باشيم و بر اساس تحليل درست و داده‌هاي صحيح بتوانيم پيش‌بيني‌هاي متقن‌تري نسبت به آينده‌ي تحولات داشته باشيم. اين نياز به تجميع افكار دارد. مي‌خواهيم شالوده‌ي اين تحليل‌ها را استخراج كنيم و بر اساس آن آينده را بهتر ترسيم كنيم و در تصميمات بر اساس عزت، مصلحت و حكمت پيش رويم.استكبار در صددحفظ استيلاي خود در مناطق مهم دنياسترئيس دستگاه ديپلماسي كشورمان در ادامه خاطرنشان كرد: معتقديم استكبار در صددحفظ استيلاي خود در مناطق مهم دنياست و زماني استكبار مي‌تواند هيمنه‌ي خود را حفظ كند كه از لوازم قدرت برخوردار باشد. يكي از اين لوازم مهم ثروت است و در اين مسير به ثروت خدادي كه در اين منطقه است چشم دارد. استكبار به اين نتيجه رسيده است و به همين دليل هم از نظم نوين جهاني و خاورميانه جديد صحبت كرده است.به اين نتيجه رسيده است كه براي حفظ استيلاي خود يقينا با توجه به تحولات مدني و جامعه‌ بشري بايد شيوه‌هاي استيلاي خود را نيز تغيير دهد.صالحي با بيان اين‌كه شيوه‌هاي استكبار امروز تغيير كرده است به نقش رسانه‌ها و پيشرفت فناوري در حوزه‌ي ارتباطات اشاره كرد و افزود: استكبار امروز به اين نتيجه رسيده است بيش از اين نمي‌تواند اهميت مردم را در سياست‌هاي خود در نظر نگيرد و فقط متكي به حمايت از ديكتاتورها شود و به اين صورت استكبار تلاش مي‌كند خود را به مردم نيز نزديك كند.استكبار دچار سردرگمي عجيب و قابل توجهي شده استوي گفت: امروز استكبار دچار سردرگمي عجيب و قابل توجهي شده است كه نشان از اين دارد كه استكبار پيش بيني تحولات بدين شكل را نداشت.صالحي گفت: بر خلاف استنباط استكبار معتقديم مردم بسيار هوشيارتر از آنچه كه استكبار فكر مي‌كند، هستند. ديگر نمي‌توانند مردم را با يك سري اقدامات ظاهرفريب به سوي خود بكشند و حركت‌هاي مردمي را مصادره كنند. مردم قطعا متوجه تمامي حيله‌هاي استكبار جهاني خواهند بود و نخواهند گذاشت استكبار جهاني اين حركت‌هاي مردمي را مصادره به مطلوب كند.وي به تحولات مصر و تونس اشاره كرد و گفت: در اين كشورها همچنان مردم آگاهانه و هوشيارانه در مقابل حيله‌ي دشمن كاملا ايستاده‌اند.بايد افكار عمومي جهان را نسبت به وقايع موجود آگاه كنيمصالحي با بيان اين‌كه مسئوليت ما امروز آگاهي بخشي است، تاكيد كرد: بايد دائما افكار عمومي جهان را نسبت به وقايع موجود آگاه كنيم. اين حداقل كاري است كه مي‌توانيم انجام دهيم. بايد ضمن حفظ اصول سياست خارجي خود با هوشياري نسبت به اين تحولات حساس باشيم.وي افزود: شعارهاي مردمي استقلال طلبانه، عدالت خواهانه و براي بازيافت كرامت انساني‌ خودشان بود.معتقديم با اين شعار مردم منطقه احساس مي‌كردند براي دهه‌ها كرامتشان لگد مال شده است و امروز يكي از شعارهاي ممتاز اين مردم رسيدن به كرامت انساني است.صالحي با تاكيد بر ضرورت هوشياي افكار عمومي تصريح كرد: وقتي مي‌خواستند غائله‌اي در سودان ايجاد كنند موضوع مسيحي ـ مسلمان را پيش كشيدند. براي هر موردي بهانه‌اي مي‌آورند وقتي بحث دارفور مطرح شد گفتند مسلمانان عرب و مسلمانان سياه. زماني كه در بحرين مشابه ساير ملت‌ها قيام رخ داد سخن از شيعه و سني مطرح كردند. بايد افكار عمومي دنيا را آگاه و تاكيد كنيم اين شيعه و سني قرن‌ها با يكديگر زندگي كرده‌اند اما بحث اختلاف فقط چند سالي است كه در شيپور باطل دميده مي‌شود تا زمينه‌هاي اختلاف را ايجاد و مردم منطقه را به خود مشغول كنند.كشورهاي خليج فارس دچار سياست‌هاي شتابزده شده‌اندوي با بيان اين‌كه با اكثر وزيران خارجه‌ي كشورهاي حوزه خليج فارس در يك ماه اخير مكالماتي داشته است، ادامه داد: يك توصيه برادرانه به همكارانمان در منطقه به خصوص در كشورهاي حوزه‌ي خليج فارس دارم معتقدم كشورهاي خليج فارس دچار سياست‌هاي شتابزده شده‌اند. من آنها را از سياست‌هاي شتابزده برحذر مي‌دارم كه فكر مي‌كنند با يك سري تصميمات مي‌توانند به نتايج مورد نظر خود برسند. من به اين سياست‌ها سياست زودرس مي‌گويم كه مانند كاشتن صيفي‌جات است. درست است كه در زمان كوتاهي محصولي به دست مي‌آيد اما بيشتر آن آب است. ما معتقديم بايد با سياست دورانديشانه، حكيمانه، منصفانه و مبتني بر عقلانيت و استفاده از تجارب گذشته عمل كرد.وقت اين نيست كه كشورهاي حوزه‌ خليج فارس سياست‌هاي غير حكيمانه‌ خود را ارزيابي كنند؟صالحي تاكيد كرد: در زمان صدام شما يك بار سياست زودهنگام خود را آزموديد. به خاطر دارم در نشستي كه در يونسكو تشكيل شده بود و مجموعه‌ي كشورهاي حوزه‌ي خليج فارس و برخي كشورهاي ديگر حضور داشتند همگي ايران را متهم مي‌كردند و از عاقبت ناخوش اين جنگ صحبت مي‌كردند و مي‌گفتند شما به زودي چنين و چنان خواهيد شد.امروز آيا وقت اين نيست كه سياست‌هاي غير حكيمانه‌ي خود را ارزيابي كنيد، مجددا گرفتار غرور كاذب و وضعيت غيرسنجيده‌اي نشويد. ما برادرانه نصيحت مي‌كنيم كه توجه داشته باشيد بالاخره يك سال دو سال يا هشت و ده سال در تاريخ ملت‌ها يك برگي بيشتر نيست.براي ملتي مثل ايران كه 3 هزار سال تاريخ مكتوب دارد 100 سال فقط يك برگ از اين كتاب تاريخ است.وزير امور خارجه‌ي كشورمان خطاب به اين كشورها تاكيد كرد: توجه داشته باشيد راه را گم نكنيد و در مسير غلط قدم برنداريد. فكر نكنيد اگر توانستيد براي لحظاتي صداي عدالت‌خواهانه مردم را سركوب كنيد به مقصودتان رسيده‌ايد. اگر ملت‌ها قيام كنند به اين راحتي از پاي نخواهند نشست. قطعا دير يا زود به اهداف خود خواهند رسيد.وي به تحولات اخير در بحرين اشاره كرد و گفت: ما به استقلال و حاكميت ارضي بحرين و به همه‌ي امتيازاتي كه معمول است يك كشور از آن برخوردار باشد اعتقاد داريم و به رسميت مي‌شناسيم اما از سويي معتقديم مردم بحرين نيز به موازات ساير مردم اين منطقه حق داشتن حداقل حقوق شهروندي را دارند كه به صورت جهاني به رسميت شناخته شده است.دولت بحرين به بحران تصنعي خاتمه دهدرئيس دستگاه ديپلماسي كشورمان افزود: تا دير نشده است دولت بحرين بايد به مطالبات مشروع مردم خود پاسخ دهد و بحران تصنعي كه ايجاد كرده‌اند را خاتمه دهند. معتقديم دخالت نظامي در بحرين هيچ توجيهي ندارد. حتي اگر مبنا را بر اساس تفاهم نامه‌ “سپر جزيره” بگذاريم نيز اقداماتي كه انجام شده بر خلاف قوانين و همين پيمان سپر جزيره است. آيا همين مردمي كه قيام كرد‌ه‌اند را به عنوان كشور اجنبي و خارج از بحرين تلقي كرده‌ايد كه تقاضاي مداخله كرده‌ايد. اينها قابل توجيه نيست ما از غرب به خصوص در حيرتيم كه چقدر راحت دچار تناقض گويي هستند و به راحتي از آن عبور مي‌كنند، در جايي عليه دولت آن كشور و ظاهرا در حمايت از مردم نيروي نظامي مي‌آورند و در جاي ديگري بنا به توصيه‌ي غرب در حمايت از دولت و عليه مردم نيروي نظامي مي‌فرستند.غرب در مقابل محكمه وجدان مردم محاكمه و محكوم خواهد شدمسئولان مصر براي برقراري روابط بين دو كشور گامي شجاعانه بردارندوي گفت: آيا صرف نظر از عرف ديپلماسي شما وجدان نداريد؟ آيا تمام مباحث فقط حفظ خواسته‌هاي مادي است. ما تلفني، مكاتبه‌اي و با توجيهات و استدلال تاكيد كرد‌ه‌ايم كه زماني نگويند اگر تذكر مي‌داديد ما چنين و چنان مي‌كرديم. گفته‌ايم دست از اين تناقض برداريد و از اين‌كه اين قدر علني تناقض مي‌گوييد و به روي خود نمي‌آوريد حيا كنيد. شما مردم ، هوش و زكاوت آنها را به سخره گرفته‌ايد. شما در مقابل محكمه‌ي وجدان مردم محاكمه و محكوم خواهيد شد.صالحي در ادامه به تحولات مصر اشاره كرد و گفت: اميدواريم مسئولان محترم در مصر با توجه به تبادلات شفاهي و نامه‌اي كه با يكديگر داشته‌ايم هر چه زودتر در جهت برقراري و ارتقاء روابط بين دو كشور گامي شجاعانه بردارند. ما آمادگي خود را اعلام كرده‌ايم فشارهايي وارد است اما اميدواريم عزيزان در مصر به خوبي پاسخ اين فشارها و استدلال‌هاي نابجاي ديگران را بدهند كه شاهد آن بوده‌ايم. مصر جايگاهي ويژه‌اي در منطقه و جهان اسلام دارد. ايران و مصر دو ركن عمده‌ي جهان اسلام و مكمل يكديگر هستند. به نظر مي‌رسد تعامل بين دو كشور در عرصه‌هاي مختلف يقينا به صلح و ثبات و امنيت منطقه كمك شاياني خواهد كرد.