دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی قاتل فراري را شناسايي كنيد

ایران: قاضي جنايي رباط‌كريم براي شناسايي مخفيگاه و دستگيري پسر نوجوان كه به اتهام قتل تحت تعقيب است از مردم كمك خواست.پرونده اين ماجرا از 11 تير سال گذشته در دستور كار پليس آگاهي شهرستان رباط‌كريم قرار گرفت. مأموران در تحقيقات پي بردند فرزاد – 18 ساله – هنگام رفتن به خانه خواهرش با پسر جواني درگير شده و با ضربه كارد از پا درآمده است. كارآگاهان و بازپرس جنايي هم در تحقيقات بعدي، هويت ضارب – «عليرضا صادقي» 17 ساله – را شناسايي كردند. با گذشت 9 ماه از جنايت در حالي كه هيچ ردي از قاتل در دست نيست، قاضي پرونده با درخواست چاپ عكس بدون پوشش متهم از مردم خواست در صورت اطلاع‌ از مخفيگاه متهم تحت تعقيب، موضوع را با شماره تلفن‌هاي 2185324-0229 و 2185329-0229 به اداره آگاهي رباط‌كريم اطلاع دهند.