دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی قانون براي دزدهاي با سابقه اعمال نمي‌شود!

محمد مايلي كهن با اشاره به شكست تيمش برابر مس كرمان گفت: ما برتر از حريف بوديم. در نشست مطبوعاتي هم گفتم كه يك بازيكن كيفي در چنين بازي‌هايي توانايي خود را نشان مي‌دهد. ادينيو در طول 90 دقيقه دو بار صاحب توپ شد كه يك بار توپ را به گل تبديل كرد و ديگري را به تيرك دروازه زد.وي درباره شايعه ناراحتي صبري از تعويضش و خبري كه در برخي از رسانه‌ها مبني بر شكستن‌ شيشه‌هاي رختكن توسط او منتشر شده بود، گفت: مصطفي صبري در دقايق مياني نيمه نخست از ناحيه پشت ران دچار كشيدگي شد و ايوبي و صادقي لب خط آمدند و گفتند كه صبري مصدوم شده است و من به همين خاطر صبري را از زمين بيرون آوردم. قسم مي‌خورم كه در كنفرانس مطبوعاتي خبر نداشتم كه آيا شيشه رختكن شكسته يا خير. در مجموع بايد بگويم صبري تنها به خاطر مصدوميت از بازي بيرون آمد. اين را هم بايد بگويم كه خوشبختانه ما در طول فصل هيچ حاشيه‌اي نداشتيم.مايلي كهن درباره اتفاقي كه در پايان بازي افتاد هم گفت: آخر بازي ارشاد يوسفي به سمت يوسف‌زاده بازيكن ما آمد و ديدم داور به هر دو بازيكن كارت زرد داد. به داور گفتم بازيكن ما كاري انجام نداده كه او هم در پاسخ گفت من ديدم هر دوي آن‌ها دارند با هم صحبت مي‌كنند و به همين خاطر به جفتشان كارت زرد دادم. به ارشاد يوسفي هم گفتم كه اين دومين بار است كه چنين رفتاري داري، يكي در جريان بازي تداركاتي در تركيه و يك بار هم اين مرتبه. او در پاسخ به من گفت حاج آقا من كاري نكردم، تنها گفتم فراز فاطمي اندازه سن تو فوتبال بازي كرده كه من گفتم نبايد اين كار را مي‌كردي. اين ماحصل اتفاقي بود كه رخ داد. در آن صحنه سرپرست تيم مس، داور و نماينده فدراسيون حضور داشتند. اگر هر كدام از آن‌ها چيزي غير از آن چه كه من عنوان كردم بگويند قبول دارم. اما واقعيت هميني بود كه گفتم.مايلي كهن درباره سوال يكي از خبرنگاران كرماني كه گفته بود مي‌گويند تقوي جانشين شما خواهد شد؟ گفت: من همان جا هم گفتم اين آقاي «مي گويند» است كه پدر مملكت را در آورده است كه متاسفانه اين شايعه را يكي از سايت‌هاي متعلق به روزنامه‌اي كه خودش را پرفروش مي‌داند آن را منتشر كرده است.وي با انتقاد از وضعيت چينش داوران گفت: مي‌توانم اين سوال را بپرسم كه چرا هميشه از داوران كم تجربه براي بازي‌هاي ما استفاده مي‌كنند؟ مي‌توانم بپرسم چرا شب قبل از بازي ما برابر مس داور تغيير مي‌كند؟ بايد بپرسم كه چرا داوري كه هفت هفته محروم بوده را براي ما مي‌گذارند، با اين حال جباري از داوران خوب و با شخصيت‌ كشورمان است كه در بي‌طرفي‌اش شكي نيست. ولي اخطاري كه به غلط به بازيكن من داد، يوسف‌زاده را سه اخطاره كرد. من از كميته داوران مي‌خواهم اين موضوع را بررسي كند. در خيلي از موارد در كشورهاي صاحب فوتبال وقتي كارت زرد بي موردي داده مي‌شود، پس از تماشاي فيلم آن را پاك مي‌كنند. از كميته داوران مي‌خواهم اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد. سايپا در طول فصل مسايل اخلاقي را رعايت كرده و كميته داوران هم مي‌داند كه اگر هر نتيجه‌اي كسب شود، سايپا مشكلي را براي داوران به وجود نمي‌آورد.وي درباره انتخاب مهدي تاج به عنوان رييس كميته داوران هم گفت: تاج انسان قابل احترامي است، اما به نظر من تاج كم تجربه و حتي بي‌تجربه است. متاسفانه در كشور ما به مسايل هيچ گاه تخصصي نگاه نمي‌شود. مسايل داوري كاري 100 درصد تخصصي است كه تجربه مي خواهد و كسي بايد در راس قرار بگيرد كه با داوري زندگي كرده باشد.وي افزود: وقتي فردي عمدي اشتباه مي‌كند، معترض مي‌شود و بارها براي اعتراض به اتفاقات بازي يا داوري وارد زمين مي‌شود و با او برخورد نمي‌شود همين عامل تضعيف داوري است. مي خواهم بپرسم مگر عنايت عملكرد بدي داشت. 31 هفته از ليگ گذشته و تيم من هر نتيجه‌اي كسب كرده خودم را موظف به حضور در كنفرانس مطبوعاتي كرده‌ام، اما ما در اين ليگ آدمهايي داريم كه بيشترين اعتراضات را كرده و از بدترين الفاظ ركيك استفاده كرده اما مي‌بينيم براي آنها اتفاقي نيافتاده است. اين مسايل است كه باعث مي‌شود سنگ بر روي سنگ بند نشود. كلا قانون و اعمال قانون براي آفتابه‌دزدها بوده و نه براي دزدهاي كلان و با سابقه. ایسنا