دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی محافظ آقای خاص رئیس می شود

موی تای که گونه ای از ورزش های رزمی شرق آسیا است، ریشه در کشور تایلند دارد. این رشته، نوعی مبارزه آزاد به شمار می رود که به دلیل خشونت بی حد و اندازه آن، در سال های اخیر تلاش شده تا قوانینی محدود کننده درباره آن وضع شود. البته مقرراتی درباره بوکس غربی هم به آن افزوده شده است. اکنون، این ورزش در برخی کشورهای جنوب شرق آسیا متداول است که با نوعی شرط بندی هم همراهی دارد. مشابه همین را می توان در کشتی کج در غرب دید که صرفا یک ورزش به شمار نمی رود؛ بلکه شبکه ای مافیایی در اطراف آن حضور دارند.به گزارش مشرق؛ در ایران نیز مدتی است این رشته که پیش از این زیر مجموعه فدراسیون ورزش های رزمی بود، مورد توجه قرار گرفته و حتی ارتقا یافته است که دلیل یا دلایل آن جای تامل و بررسی دارد.• محافظ آقای خاص رئیس می شوداکنون موی تای زیر مجموعه فدراسیون انجمن های ورزشی است. حتی شایعاتی مبنی بر استقلال یافتن آن در آینده نه چندان دور و تبدیل آن به فدراسیون شنیده می شد که بسیار تعجب برانگیز است. دلیل این شگفتی هم در جمعیت کم موی تای در سطح کشور است. در حقیقت، این ورزش علاقه مندان و پیگیران چندانی در سطح ملی ندارد که چنین الزامی برای آن وجود داشته باشد. از سوی دیگر، خشونت موجود در آن که معمولا در سطح جامعه می تواند تبعات اجتماعی نامطلوبی داشته باشد؛ موضوعی که موجب می شود تا معمولا افراد تحصیل کرده و فرهنگی از اینگونه فعالیت ها دوری کنند. البته این انتقاد به ورزش های رزمی کنترل شده تری که اکنون در سطح ملی فعال هستند و فدراسیون هم دارند، وجود دارد. البته این رشته، از مدال آوری المپیکی و جهانی طراز اول هم محروم است که نشان از بی توجهی جهانی به آن دارد.اما چگونه شد این رشته با این شرایط، اینگونه مورد توجه قرار گرفت و حتی در مسابقات بین المللی آن که چندی پیش در جزیره کیش برگزار شد، اسفندیار رحیم مشایی (مسئول دفتر رئیس جمهوری اسلامی) و علی سعیدلو (رئیس سازمان منحله تربیت بدنی) حضور داشتند؟ریشه این اتفاقات را می توان در رئیس این مجموعه . روابط او دانست؛ جواد نصیری. وی پیش از این محافظ مشایی بوده که همین می تواند شاه کلید توجه روز افزون مسئولین دستگاه ورزش به این رشته خشن باشد. نصیری که شخصی تنومند به شمار می رود، به یک باره توانست زمینه ساز چنین توجهی شود؛ در شرایطی که این ورزش نه مدال قابل توجهی دارد و نه عقبه قابل دفاعی.