دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی ناراحتي شديد از بدحالي حجازي

بازيكن تيم فوتبال استقلال در بدو ورود به ورزشگاه تصادف كرد.فارس، تمرين امروز استقلال از ساعت 16 در زمين نوبنياد آغاز شد. * هادي شكوري به هنگام ورود به ورزشگاه نوبنياد با اتومبيل پژو پارس تصادف كرد و چون مي خواست به موقع در تمرين حاضر باشد، از راننده اتومبيل پژو خواست به تمرين برود و او منتظر مامور راهنمايي رانندگي شود و به كارهاي مربوطه رسيدگي كند. * دسوزا به دليل مسائل انضباطي غايب بود. جلسه كميته انضباطي اين بازيكن يكشنبه برگزار مي شود. *محسن يوسفي به دليل مصدوميت در تمرين نبود و به گفته دكتر نوروزي بايد يك هفته فيزيوتراپي كند. * دكتر امين نوروزي با حضور در تمرين با ميلاد ميداودي تمرينات ويژه اي انجام داد. * حسين تراب پور با دو گلر استقلال تمرين كرد. * پرويز مظلومي براي 5 دقيقه در مورد بازي فردا مقابل نفت آبادان با بازيكنان صحبت كرد. * دكتر نوشادي بدنساز استقلال كه به دليل ناراحتي از باشگاه در تمرينات حاضر نمي شد امروز در محل تمرين حاضر بود و به كارش پرداخت. * محور اصلي تمرينات اين تيم امروز سانتر از جناحين بود. در اواخر تمرين نيز بازيكنان به زدن ضربات ايستگاهي مشغول شدند. * تمرين استقلال 10 تماشاگر داشت و در جريان تمرين نيز حدود 30 نوجوان به طور همزمان در نوبنياد حاضر شدند. *در حين تمرين و در حالي كه استقلالي ها در حال شوت به سمت دروازه بودند حنيف عمران زاده يك ضربه سنگين به سمت دروازه زد كه اين ضربه به نيزه اي كه براي مدافعان چيده شده بود برخورد كرد. شدت ضربه به حدي بود كه نيزه از جا كنده شده و از كنار چشمان وحيد طالب لو عبور كرد و خطر ازبيخ گوش دروازه بان استقلال گذشت. * نكته قابل توجه تمرين امروز حضور ناصر حجازي بود. وي وضعيت جسماني چندان مطلوبي نداشت و به دليل همين موضوع مورد توجه تمامي استقلالي ها قرار گرفت. مظلومي به محض ديدن حجازي به سمت وي رفت و با او به حال و احوالپرسي پرداخت. سرمربي استقلال از وضعيت جسماني حجازي ابراز نگراني كرد و حتي از دكتر نوروزي و ستوده خواست او را معاينه كنند. بازيكنان استقلال هم همگي به سمت وي رفتند و به احوالپرسي پرداختند. آنها از ديدن حجازي با اين وضعيت ناراحت شدند. * بازيكنان استقلال پس از تمرين راهي هتل آكادمي شدند. اين تيم فردا از ساعت 18 بايد مقابل نفت آبادان قرار گيرد.