دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی پیشنهاد ایران در دستور کار مجالس دنیا

ماده اضطراری پیشنهادی ایران در دستور کار یکسال آینده مجالس دنیا قرار گرفت. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر از محل اجلاس جهانی پارلمانهای عضو بین المجالس در پاناما، در پایان صد و بیست و چهارمین نشست پارلمانهای عضو بین المجالس دنیا، بر اساس ماده اضطراری پیشنهادی هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران که در مجمع عمومی این اجلاس تصویب شد، پارلمانهای بیش از صد و پنجاه مجلس جهان باید از حرکتهای دموکراسی خواهانه و نوین در خاورمیانه و شمال آفریقا حمایت و دفاع کنند.بنا بر این مصوبه در اجلاس جهانی پارلمانهای عضو بین المجالس بر حق تعیین سرنوشت کشورها توسط ملتها حمایت شده و مداخلات خارجی در جنبشهای اخیر محکوم می شود.روسای هیاتهای نمایندگی پارلمانی اندونزی و مکزیک با اعلام حمایت از پیشنهاد مهم و بجای جمهوری اسلامی ایران مداخله نمایندگان پارلمانهای کشورها در جنبشهای مردمی را باعث تاثیر گذاری بیشتر پارلمانها در معادلات جهانی دانستند.اعضای هیات مجلس شورای اسلامی کشورمان که در این اجلاس حضور داشتند با انجام هشت سخنرانی، شرکت در چندین نشست تخصصی و کمیسیون مختلف و ملاقاتهای متعدد با هیاتهای نمایندگی های کشورهای دیگر به بیان دیدگاههای خود و مجلس شورای اسلامی پرداختند.حشمت الله فلاحت پیشه رئیس هیات نمایندگی مجلس شورای اسلامی در اجلاس پاناما اوج موفقیت هیات ایرانی و اجلاس صد و بیست و چهارم را تصویب ماده اضطراری پیشنهادی ایران اعلام کرد و دفاع از حرکتهای مردمی دموکراسی خواهانه منطقه خاورمیانه و شمال افریقا را که در اصل دارای روح اسلام خواهی است جزو وظایف پارلمانهای دنیا دانست.در هر دوره از برگزاری اجلاس بین المجالس یک مساله مهم و روز توسط هر کدام از اعضا امکان ارائه دارد و در این دوره از اجلاس با وجود چندین مساله مهم بین المللی مانند سونامی در ژاپن، پیشنهاد هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به همراه چند عضو دیگر مبنی بر حمایت از جنبشهای مردمی دموکراسی خواهانه به تصویب مجمع عمومی بین المجالس دنیا رسید.