دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی کاتوزیان: دولت لایحه ادغام بیاورد

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی و راه و ترابری و مسکن بسیار منطقی و درست است.
به گزارش مهر، حمیدرضا کاتوزیان با در ارزیابی از ادغام وزارتخانه ها براساس مصوبه دولت اظهارداشت: این ادغام منطقی و درست است و چرا که مسئولیت ها در این وزارتخانه ها به یکدیگر شباهت دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا نیز به این شکل عمل می کنند.
وی با اشاره به ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، تصریح کرد: وزارت بازرگانی مختل کننده امر تولید در کشور است و امر تولید باید یک متولی واحد در کشور داشته باشد، بنابراین هرکسی تولید را در کشور سامان می دهد واردات و صادرات را نیز باید سامان دهد و با ادغام این دو وزارتخانه این موضوع محقق می شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن نیز به دلیل اینکه فعالیت های هر دو وزارتخانه شباهت زیادی به یکدیگر دارند، بسیار خوب است.
کاتوزیان گفت: دولت باید این مصوبه خود را به صورت لایحه تقدیم مجلس کند ، زیرا که براساس قانون تاسیس وزارتخانه ها در مجلس تصویب می شود و انحلال و ادغام آنها نیز باید با تصویب مجلس باشد.