دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی آبستراکسیون در جلسه امروز تلفیق بودجه

هیات رئیسه کمیسیون تلفیق به جای رفع تراز منفی لایحه بودجه
90، لیستی با مطالبت استانی را پیش روی اعضای این کمیسیون گذاشتند که منجر
به آبستراکسیون آنها شد.
به گزارش خبرآنلاین، در پایان جلسه روز پنجشنبه
کمیسیون تلفیق، اعضای این کمیسوین متوجه 8.5 هزار میلیارد تومان تراز مالی
منفی در این لایحه شدند که ناشی از افزایش هزینه​ها به نسبت درآمدهای منظور
شده برای دولت بود.
از این رو هیات رئیسه مجلس از این کمیسیون خواست تا با
برگزاری جلسه​ای در روز شنبه، این تراز منفی را مرتفع کرده و گزارش کمیسیون
را بدون کسری و در حالت متعادل به صحن علنی ارائه دهند. تاکید علی
لاریجانی به اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق هم حاکی از این بود که از سقف
بودجه عمرانی چیزی کم نشود و این بالانس بودجه​ای در دیگر ردیف​های
بودجه​ای لحاظ گردد.
اما امروز هیات رئیسه کمیسیون تلفیق پس از بررسی​ دستور رئیس
مجلس، به جای سر به سر کردن بودجه 90، لیستی را در مقابل اعضا قرار داد که
نه تنها تراز منفی را رفع نکرده بود، بلکه آن را ابقا و تشدید هم کرده بود.
اینها روایت فاضل موسوی نماینده خدابنده از جلسه صبح امروز
کمیسیون تلفیق است که در پایان جلسه علنی امروز برگزار شد. به گفته وی، در
این لیست 21 مورد از سوی کمیسیون فرهنگی و بهداشت و آموزش به سر جمع
ردیف​های لایحه بودجه 90 افزوده شده بود.
این در حالی است که پیش از این اعضای کمیسیون تلفیق توافق
کرده بودند تا برای پرهیز از متهم شدن به منطقه گرایی و نگاه ویژه به
حوزه​های انتخابیه خودشان، از بحث های استانی صرف نظر کرده و صرفا نگاه ملی
به بودجه داشته باشند.
موسوی با بیان انکه اکثر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق با
مشاهده لیست ارائه شده از سوی هیات رئیسه این کمیسیون، آن را خارج از
چارچوب توافقات خود دیدند، گفت: ما که خودمان را نماینده 75 میلیون نفر از
مردم می​دانیم، حاضر نیستیم به مصوباتی رای بدهیم که برخی نقاط برخوردار را
برخوردار تر و برخی ناط محروم را ذلیل​تر می​کند. به همین دلیل جلسه را به
نشانه اعتراض ترک کردیم تا از اکثریت بیفتد و نتوانند برای آن رای گیری
کنند.
نماینده خدابنده فضای جلسه امروز تلفیق را «متشنج» خواند و
گفت: وقتی بسیاری از موارد ضروری روی زمین مانده، چطور برخی به دنبال بحث
فرهنگی و بهداشتی حوزه انتخابیه خودشان هستند؟
 وی در پاسخ به اینکه آیا ارائه چنین لیستی و تخصیص بودجه به
برخی مناطق خاص ارتباطی با انتخابات مجلس و برخی شائبه های انتخاباتی دارد
یا نه؟، گفت: احتمال شائبه​های انتخاباتی هست ولی برای من محرز نشده است.
وی از محمد کریم شهرزاد و علی​اصغر یوسف​نژاد و محمد دهقان به
عنوان دیگر نمایندگانی یاد کرد که پیش از وی جلسه را ترک کرده و با این
آبستراکسیون جمعی، جلسه تلفیق را از نصاب انداختند.