دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی آمبولانس های 115 خالی از حضور پرستار زن

اورژانس پیش بیمارستانی کشور (115) در حال حاضر تنها از حضور تکنسین فوریتهای پزشکی مرد در آمبولانسها استفاده می کند. در صورتی که حضور تکنسین زن در برخی از ماموریتهای اورژانس برای مصدومان و بیماران زن ضروری است.به گزارش خبرنگار مهر، امداد رسانی به بیمارانی اورژانس قبل از رسیدن به مرکز درمانی یکی از وظایف اولیه وزارت بهداشت در بخش درمانی است. در این بین، اورژانس پیش بیمارستانی کشور که همه ما آن را به اسم اورژانس 115 می شناسیم از بخشهای ویژه ای است که مردم انتظار زیادی از آن دارند. این در حالی است که اورژانس پیش بیمارستانی کشور از وجود تکنسین فوریتهای پزشکی زن محروم است و تمامی ماموریتهای 115 توسط تکنسینهای مرد انجام می شود.نبود تکنسین زن در برخی از ماموریتها مشکل ساز شده است به طوریکه بعضا تماسهایی با 115 گرفته می شود که مصدوم یا بیمار اورژانسی زن است. این موضوع با توجه به اینکه رعایت مسائل شرعی در جامعه ما از ضروریات کاری است، موانع و مشکلاتی را پیش روی تکنسینهای مرد می گذارد که شاید نتوانند از حداکثر تخصص و توان خود برای نجات جان مصدوم یا بیمار استفاده کنند.دکتر محمدعلی عبداللهی، دبیر انجمن فوریتهای پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در حاضر تکنسین زن نداریم، افزود: اگر امکانات و شرایط حضور تکنسینهای زن در اورژانس 115 فراهم شود، قطعا تاثیر زیادی در امدادرسانی پیش بیمارستانی خواهد داشت.وی با تاکید بر اینکه ماموریتهای اورژانس 115 یک کار سخت و دشوار است، گفت: متاسفانه حضور زنان در این بخش تعریف نشده است. ضمن اینکه از سوی زنان هم استقبال نمی شود. به طوریکه در حال حاضر فارغ التحصیلان این رشته فقط مرد هستند و پذیرش دانشجوی زن در رشته تکنسین فوریتهای پزشکی در کشور وجود ندارد.به گزارش مهر، تا قبل از سال 1380 معمولا از تکنسینهایی که یک دوره 6 ماهه را سپری کرده بودند، در ماموریتهای اورژانس کشور استفده می شد اما این وضعیت از حدود سال 80 تغییر کرد و مدیریت اورژانس کشور اولویت اورژانس 115 را استفاده از پرستار مرد در ماموریتها دانست و در حال حاضر چنین سیاستی دنبال می شود.دبیر انجمن فوریتهای پزشکی ایران با عنوان این مطلب که استفاده از تکنسین مرد در اورژانس 115 یک قانون نیست، افزود: این وضعیت بر اساس شرایط موجود حاصل شده و به وجود آمده است. اما اگر در آمبولانسها یک تکنسین زن هم حضور داشته باشد، قطعا برای بیمار بهتر است.عبداللهی با تاکید بر اینکه پیشنهاد استفاده از تکنسین زن در آمبولانسهای 115 مطرح شده است، گفت: ما معتقدیم که حتما نباید نیروی زن فارغ التحصیل دانشگاهی باشد بلکه می توان با یک دوره آموزش اولیه به کارشناسی پرستاری، می توان از حضور این افراد در آمبولانسها و ماموریتهای اورژانس پیش بیمارستانی استفاده کرد.وی ادامه داد: متاسفانه با توجه به کمبود کادر پرستاری و نیاز بیمارستانها به کارشناس پرستاری، هیچ ظرفیت خالی برای استفاده از این نیروها در اورژانس 115 باقی نمی ماند اما لازم است که تدبیری اندیشیده شود تا پرستار زن در اورژانس 115 حضور داشته باشد.این در حالی است که تکنسین فوریتهای پزشکی زن در آمبولانسها و اورژانس سایر کشورها بدون هیچگونه مانع و محدودیتی حضور دارد و انجام وظیفه می کند.