دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی احتمال ادغام 2 وزارتخانه آموزشي

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ارتباط با آخرین وضعیت ادغام وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در این زمینه تردیدهایی وجود دارد اما ادغام دو وزارتخانه اولی رای بیشتری خواهد آورد.نورالله حیدری دستنایی در گفت و گو با مهر با بیان این مطلب افزود: در برنامه پنجم تصریح کردیم که دولت نسبت به کاهش وزارتخانه ها یا ادغام آنها اقدام کند. بنابراین چون دولت باید اقدام لازم در این زمینه را انجام دهد بعد از اینکه لایحه ای به مجلس آمد اظهار نظر می کنیم. مگر اینکه زمان به قدری طولانی شود که این قانون معطل بماند و دولت اقدامی انجام ندهد که در این صورت اعضای کمیسیون خود به این موضوع خواهند پرداخت.نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عزمی در دولت دراین زمینه دیده می شود، افزود: کم و بیش هم در بحث تعیین سرپرست وزارت راه دیدیم که به نظر می رسد عزمی در دولت است تا این ادغام را انجام دهد.حیدری با تاکید بر اینکه ادغام این سه وزراتخانه آموزشی کشور نیاز به تامل دارد گفت: جهت گیری به سوی ادغام محل تامل و بررسی است و با این حال مشاهده می شود جهت دولت به سمت کاهش است اما بعد از اینکه لایحه به مجلس ارائه می شود، می توان در آن دخل و تصرف داشت.وی در ارتباط با زمان بررسی این طرح از سوی دولت گفت: از مصوبات برنامه پنجم توسعه این طور پیداست که دولت در سال اول این برنامه یعنی تا انتهای سال 90 باید این کار را انجام دهد.نماینده مردم چهارمحال بختیاری، اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هر تغییر و تحولی که به سمت کاهش یا افزایش باشد قاعدتاً نیازمند بررسی است.وی افزود: در این خصوص، سه وزارتخانه داریم که در حال حاضر برخی تردیدها درباره ادغام آنها وجود دارد زیرا هر کدام از این وزارتخانه ها با همین ساختار فعلی ماموریتهای سنگینی دارند که در برخی از این ماموریتها توفیقات چندانی هم نداشته اند.حیدری در خصوص نظر منتقدین در خصوص ادغام این سه وزارتخانه تاکید کرد: منتقدین می گویند اگر سه وزارتخانه را با هم ادغام کنیم ممکن است خدمت رسانی را دچار مشکل کند بنابراین برای پاسخ به منتقدین، آینده نگری و دنبال کردن ساز وکار لازم نیاز است تا در این رابطه تامل بیشتری صورت گیرد.به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی باید بررسی شود که آیا نقاط مشترک مورد توافقی وجود دارد که مبنای ادغام قرار گیرد یا خیر.وی در ارتباط با سنخیت آموزش های هر سه وزارتخانه با یکدیگر اظهار داشت: برخی بر این باور هستند اگر مقوله آموزش پزشکی از وضعیت کنونی که در کنار بهداشت و درمان است، خارج شود خدمتی محسوب نمی شود چون پیش از این، آموزش پزشکی به صورت تفکیک شده تجربه شده است. البته برخی دیگر نیز عنوان می کنند مقوله آموزش عمومی که در اختیار آموزش و پرورش است با مقوله آموزش عالی نیز سنخیت ندارد.حیدری با اشاره به نظرات منتقدان تاکید کرد: این موارد را منتقدین مطرح می کنند که باید علاوه بر بررسی، پاسخ آنها هم داده شود.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص نظرات موافقان و مخالفان این طرح در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: معمولاً نسبت به این قبیل مسائل تازمانی که فضا روش و به عبارتی موضوع در کمیسیون و صحن طرح نشود درصد بندی کار مشکلی است.نماینده مردم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ اظهار داشت: در مجموع رویکرد کلی به این سمت است که درحوزه ادغام آموزش و پرورش و آموزش عالی رای قابل توجهی وجود داشته باشد اما در زمینه بهداشت و آموزش پزشکی یک مقدار تردیدهایی وجود دارد.