دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی اخوان المسلمين در فکر برپایی حكومت اسلامي

«خيرت الشاطر» معاون رهبر «الاخوان المسلمين» مصر گفت: گروه ما در پي ايجاد حكومت اسلامي در مصر و ارائه الگوي جهاني حكومت اسلام بر جهان است.به گزارش «»، او كه با «المصري اليوم» قاهره سخن مي گفت افزود: نگاه ما به حكومت ، نگاه جهاني است و به حكومت اسلام در جهان مي انديشيم.او بار ديگر اسلام را محور اصلي انقلاب مصر عنوان كرد و افزود: حركت مردم مصر اسلامي و عربي است با اولويت اسلام و ما اكنون وارد مرحله جديدي از مبارزات اسلامي در منطقه شده ايم و تا پيروز نشويم دست از مبارزه با مستكبران برنخواهيم داشت.«العرب آنلاين» نیز که سخنان «الشاطر» را منتشر کرده است این سخنان را بسيار حساس خواند و در تحليل آن عنوان كرد: اخوان المسلمين قائل به مرزبندي جغرافيايي در جهان اسلام نيستند و به يك واحد پول در جهان اسلام مي انديشند و گويا قرار است اين افكار از مصر شروع و به سراسر جهان اسلام رواج داده شود آنگاه چهره واقعي مبارزات اخوان المسلمين آشكار خواهد شد.