دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی بخشش 520 سكه طلا براي جدايي از مرد بي‌كار

زني در دادگاه خانواده گفت: شوهرم 2 سال بعد از ازدواج مرا رها كرد و به شهرستان نزد خانواده‌اش رفت؛ او بيكار است و من مي‌خواهم پس از گرفتن مهريه 560 سكه‌اي خود از او جدا شوم.به گزارش فارس، زني 22 ساله با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواست جدايي و مهريه 560 سكه‌اي خود را به قاضي شعبه 250 اين مجتمع قضايي خانواده ارائه كرد.اين زن جوان در برابر قاضي اين شعبه با بيان اينكه 2 سال است كه شوهرم مرا رها كرده و به شهرستان نزد خانواده‌اش رفته و در اين مدت سراغي از من نگرفته است، گفت: مهريه‌ام را مي‌خواهم تا او بداند كه زنش هستم و بعد از او جدا مي‌شوم و اصلاً نيز حاضر نيستم در كنارش به زندگي ادامه دهم.وي با اشاره به اينكه مهريه 560 سكه‌اي‌ام را مي‌خواهم، افزود: مي‌دانم كه شوهرم بيكار است و نمي‌تواند اين مقدار مهريه‌ را بدهد ولي بايد به هر طريقي كه شده حق مرا بپردازد؛ شوهرم 2 سال بعد از ازدواج مرا رها كرد و من هرگز او را نمي‌بخشم.مرد در دادگاه خانواده حاضر شد و با بيان اينكه نمي‌توانم مهريه همسرم را بپردازم و براي نپرداختن مهريه مي‌خواهم در كنار او زندگي كنم، گفت: او بايد منصرف شده و مهريه‌اش را به من ببخشد.وي با بيان اينكه حاضرم به خاطر همسرم هر كاري انجام بدهم و سر كار نيز بروم، ادامه داد: اگر بتوانم، مهريه همسرم را به صورت اقساط به او داده و در كنارش زندگي خواهم كرد.مرد در ادامه بيان كرد: من نمي‌توانم مهريه همسرم را بپردازم و او بايد درخواستش را پس بگيرد.قاضي اين شعبه به دليل اصرار زن، مرد را ملزم به پرداخت 40 سكه به عنوان مهريه كرد و مرد نيز اعلام كرد كه با جدايي موافق است؛ قاضي اين پرونده همچنين حكم طلاق توافقي را صادر كرد.