دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی جداول 2 سناريوي تغيير قيمت نان

در حالي مردم با دريافت يارانه نقدي افزايش يافته نان، خود را براي شرايط جديد عرضه انواع نان آماده مي‌کنند که از جلسات کارگروه تعيين قيمت استانداري تهران خبر مي‌رسد دو سناريوي افزايش 10 و 15 درصدي قيمت انواع نان در اين جلسات بررسي شده است.به
گزارش مهر، بعد از تعيين قيمت ملي گندم در فاز اول اجراي قانون هدفمند
کردن يارانه‌ها در آذرماه سال 89، دولت گام مثبتي را در بالاترين مرحله‌اي
افزايش کيفيت اين محصول مهم در سبد خانوارها برداشت و اين بار در سال 90 که
به نوعي فاز دوم اجراي قانون به شمار مي‌رود، با افزايش 110 توماني قيمت
ملي هر کيلوگرم گندم، قيمت را از 250 تومان به 360 تومان افزايش داد.در
اين ميان، به تبع بالارفتن قيمت گندم و آرد، انتظارها در جامعه مبني بر
اين شکل گرفت که قيمت نان نيز افزايش خواهد يافت و البته دولت در گام اول
براي برقراري آرامش در جامعه، 1000 تومان به يارانه 4000 توماني نان در ماه
– به ازاي هر نفر- اضافه کرد و به اين ترتيب زمينه‌اي را فراهم کرد تا گام
دوم اجراي قانون نيز با موفقيت پيش رود. اين درحالي است که در مرحله اول
اجراي قانون نيز، همواره مسئولان وزارت بازرگاني هدفمندکردن يارانه‌ نان را
گامي موثر در اجراي قانون دانستند.بر
همين اساس نيز دولت با افزايش قيمت گندم، اختيار تعيين قيمت نان را به
استانداري‌ها داد تا آنها با در نظر گرفتن ملاحظات استاني و منطقه‌اي خود،
قيمت نان را در حوزه مربوطه به خود، تعيين کنند.در
پايتخت نيز اوضاع به همين روال در حال انجام است، اگرچه خبرهاي ضدو نقيضي
بعد از افزايش قيمت ملي گندم در سال 90، از افزايش قيمت نان يا عدم افزايش
آن به گوش رسيد و استانداري تهران در مرحله اول در گفتگو با برخي رسانه‌ها،
اعلام کرد که افزايشي در قيمت نان صورت نخواهد گرفت، اما حال پيشگام شده
است تا قيمت نان را افزايش دهد.در
اين ميان، مردم نيز با شرط افزايش کيفيت نان، افزايش قيمت را نيز به صورت
منطقي خواهند پذيرفت، دلهره‌اي که مسئولان را همواره به عدم اطلاع‌رساني
شفاف در اين زمينه به بهانه عدم تنش در جامعه فرامي‌خواند. در عين حال،
رسانه‌ها نيز وارد گمانه‌زني شده و تلاش دارند تا به مردم به نحوي
اطلاع‌رساني داشته باشند.2 سناريو قيمتي براي ناناز
کارگروه‌هاي تعيين قيمت اين خبر به گوش مي‌رسد که 2 سناريو براي افزايش
قيمت نان مطرح است که در سناريوي اول، افزايش 10 درصدي قيمت نان مطرح شده
استريال اين درحالي است که سهم آرد در گذشته که آرد و گندم يارانه‌اي بود،
تنها 5 درصد محاسبه مي‌شد و هم اکنون که قيمت افزايش يافته است، سهم آرد هم
بيشتر شده است.البته بايد توجه داشت که هنوز قيمت نان به صورت رسمي مصوب نشده و اين سناريو در جلسات کارشناسي در دست بررسي است.جدول سناريوي افزايش 10 درصدي قيمت انواع نان تهراننوع نانقيمت قبليقيمت جديد با افزايش 10درصدسنگک400 تومان440 تومانبربري300 تومان330 تومانتافتون200 تومان220 تومانلواش100 تومان110 تومانسناريو
دوم خبر از افزايش 15 درصدي قيمت نان با توجه به افزايش سطح دستمزدها در
سال 90 خبر مي‌دهد که بر اين اساس، جلسات کارشناسي همچنان ادامه دارد و
نماينده استاندار تهران بايد نظر قطعي کارگروه نسبت به افزايش را اعلام
کند.جدول سناريوي افزايش 15 درصدي قيمت نان در تهراننوع نانقيمت قبليقيمت جديد با افزايش 15 درصديسنگک400 تومان460 تومانبربري300 تومان345 تومانتافتون200 تومان230 تومانلواش100 تومان115 توماندر
اين ميان، از همان روز که دولت 1000 تومان يارانه نان را اضافه‌تر از قبل
به حساب مردم واريز کرد، برخي نانوايي‌ها در سطح شهر تهران نيز خودسرانه
قيمت‌هاي جديد را اعمال کردند و زمانيکه با اعتراض مردم مواجه مي‌شوند،
پرخاشگري مي‌کنند و يا جواب نمي‌دهد.به هرحال به نظر مي‌رسد اگر کيفيت
نان افزايش يابد، مردم پذيراي افزايش قيمت باشند، در غير اين صورت اجراي
قانون در بخش گندم، آرد و نان از اهداف خود فاصله خواهد گرفت؛ چراکه تنها
بعد افزايش قيمت در آن مورد اهميت قرار گرفته است. البته دولت تمام تلاش
خود را به کار خواهد بست تا افزايش قيمت نان همراه با ارتقاي سطح کيفي آن
باشد. در اين ميان مردم نيز بايد همراهي لازم را با دولت داشته باشند.