دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی دیگر جای مدارایی با دولت وجود ندارد

سید جلال یحیی‌زاده نماینده تفت و میبد در مجلس  با اشاره به عدم اجرای برخی مصوبات مجلس توسط دولت از جمله تشکیل وزارت ورزش، تاکید کرد: به نظر می رسد دیگر جای مدارا با دولت وجود ندارد.به گزارش اعتدال، وی افزود:  بازرسی قوه قضاییه و هیت رییسه مجلس در تخلفات  قانونی که از سوی قوه مجریه صورت گرفته، محکم تر و شفاف تر ورود پیدا کرده  است.وی در ادامه با اشاره به ورود مجلس به سال پایانی خود، گفت: یکی از علت های تغییر رویکرد مجلس هشتم در دقیقه 90 با دولت، اتمام این دوره است.یحیی زاده تصریح کرد: مجلس نمی خواهد در سطح جامعه قضاوت شود  که مجلس نسبت به مصوبات خود بی تفاوت  است و نسبت به حق و تکلیف نظارتی خود نسبت به دولت استفاده نکرده است .محمد حسین فرهنگی عضو هیأت رئیسه مجلس نیز  درباره چگونگی مواجه مجلس با عدم اجرای برخی قوانین توسط دولت گفت: عدم اجرای برخی قوانین مصوب مجلس توسط دولت، شیوه نو ظهوری است.وی ادامه داد: البته دولت خیلی از قوانین را اجرا کرده و می‌کند، اما در مواردی خاصی این مشکل وجود دارد و باید رفع شود.وی تصریح کرد: قانون مسیرهای اجرایی را در این زمینه مشخص و پیش‌بینی کرده است و اگر رییس جمهور قوانین را ابلاغ نکرد، رییس مجلس ابلاغ می کند‌.فرهنگی درباره تمکین نکردن دولت از قانون وزارت ورزش و جوانان گفت: در وزارت ورزش و جوانان هر گونه تصرفی که توسط افراد غیر مسول صورت می‌گیرد، مشمول تصرفات غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود و مجازات‌های سنگینی در قوانین دارد که تبعا اجرایی می‌شود.