دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی سلاح سرد پارسال بيش از يكهزار نفر را كشت

معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: تعداد مراجعان نزاع در سال گذشته با افزايش 6/7 درصدي نسبت به سال قبل از آن، به رقم 629 هزار و 36 نفر رسيد.
دكتر عبدالرزاق برزگر با بيان اين مطلب افزود: در سال 1388 تعداد مراجعان نزاع به مراكز پزشكي قانوني كشور، 585 هزار و 509 نفر بود كه اين رقم در سال گذشته با افزايش قابل توجهي مواجه بود.
وي با اشاره به آمار مراجعان نزاع در فاصله سال‌هاي 1385 تا 1389 خاطرنشان كرد: در اين سال‌ها بيشترين تعداد مراجعان نزاع با رقم 629 هزار و 36 در سال 1389 و كمترين آن با رقم 547 هزار و 521 در سال 1386 ثبت شده است.
برزگر با اشاره به آمار مرگ ناشي از سلاح سرد در سالهاي 1385 تا 1389 افزود: بيشترين رقم مرگ ناشي از سلاحهاي سرد مربوط به سال 1385 با رقم يکهزار و 219 نفر و كمترين آن با رقم 976 نفر مربوط به سال 1388 بوده است.
معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور يادآور شد: با وجود بالا بودن آمار مراجعان نزاع در سال 1389 نسبت به چهار سال قبل از آن، آمار فوتي‌هاي ناشي از سلاح سرد در اين سال رقم يكهزار و 93 نفر را به خود اختصاص داده است در حالي كه بيشترين موارد فوت ناشي از سلاح سرد در پنج سال اخير مربوط به سال 1385 با عدد يکهزار و 219 نفر بوده است.
به گزارش ايسنا، بنابر آمار سازمان پزشکي قانوني، بيشترين مراجعات به اين سازمان در همه استانهاي کشور، پرونده‌هاي مربوط به نزاع هستند. همچنين اين آمار از سير صعودي اين مراجعات در سال اخير حکايت دارد.
گفتني است در سال 1387 آمار نزاع 569 هزار و 664 مورد، در سال 1388، اين آمار به 585 هزار و 471 و در سال 1389 با افزايش رشد 6/7 درصدي، اين رقم به 629 هزار و 36 نفر رسيد.