دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت برای تراز بودجه 90

عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه جلسه صبح کمیسیون تلفیق برای تراز به نتیجه نرسید، یادآور شد: پیشنهاد دولت مبنی بر تراز درآمدی کشور در بودجه سال 90 به موافقت اعضای کمیسیون روبه‌رو نشد.
به گزارش خانه ملت،  “عبدالرضا مرادی” در مورد جلسه ظهرامروز کمیسیون تلفیق گفت: در بررسی درآمدهای لایحه بودجه 90 نزدیک به 8.5 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفت و صندوق ذخیره ارزی کسر شده بود که به همین جهت کمیسیون امروز با حضور نمایندگان دولت تشکیل جلسه داد.
نماینده ممسنی و رستم تصریح کرد: اعضای کمیسیون به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه دادند تا برای تراز بودجه با هماهنگی نماینده دولت اقدام و پیشنهادهایی را جهت ارائه مجدد در کمیسیون مطرح کند.
وی افزود: پیشنهادهایی که در نشست امروز از سوی دولت ارائه شده بود، مورد موافقت اعضای کمیسیون تلفیق قرار نگرفت و عملا با خارج شدن تعدادی از اعضا،‌ جلسه  رسمیت خود را از دست داد و تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول شد.