دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی احتمال اكتشاف نفت و گاز در خزر

مدير عامل شركت حفاري شمال از احتمال اکتشاف نفت در دریای خزر تا پایان امسال خبر داد.                    خادمی با اشاره به حفر چاه اكتشافي با سكوي حفاري اميركبير در این باره به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: حفر چاه اكتشافي براساس اطلاعات خام لرزه نگاري و زمين شناسي صورت مي گيرد که اميدوارم كه در امسال اين عمليات به نتيجه برسد.وی با بیان اینکه شركت حفاري شمال با يك شركت خارجي به نام دراگون اويل در حال همكاري است،افزود: تاكنون 26 حلقه چاه براي اين شركت تركمنستاني حفاري كرديم به طوري كه يكي از موفق ترين طرح هاي خارجي شركت حفاري شمال محسوب مي شود.مدير عامل شركت حفاري شمال با اشاره به حفاري سكوي اميركبير گفت: این سکو مشغول حفر چاه اكتشافي است.