دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی اعتراف فدراسیون جودو به جعل هویت+ سند

فدراسیون جودو طی ارسال جوابیه‌ای به جعل هویت در این فدراسیون اعتراف کرد.به گزارش «فردا» چندی پیش خبر “افشای جعل هویت یک ورزشکار در مسابقات داخلی و خارجی” روی خروجی سایت فردا قرار گرفت. انتشار اين خبر در محافل رسانه اي بازتاب‌های گسترده اي را به همراه داشت.ابتدا امیر قاسمی‌نژاد متولد سال ۱۳۶۲ که با نام برادر کوچکترش حمید متولد سال ۱۳۶۷ به مسابقات بین المللی امارات اعزام شده بود، در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها اظهار داشت که من تاکنون به مسابقات بین المللی نرفته‌ام.این اظهارات قاسمی‌نژاد در حالی منتشر شد که روابط عمومی فدراسیون جودو در بند چهارم دومين جوابیه ارسالی خود به سایت «فردا» مورخه ۲۸/۱/۱۳۹۰ با شماره ۱۴۶/۱۰۷/۲۵۳ صراحتا تایید نموده است «اقای قاسمی‌نژاد در زمان مدیریت قبلی با نام حمید قاسمی‌نژاد (برادر کوچکترش) به مسابقات بین المللی اعزام شده بود که در زمان مدیریت فعلی تخلف وی محرز شد و پس از محرز شدن تخلف نامبرده با حکم کمیته انضباطی با محرومیت مواجه شد و پس از اتمام دوران محرومیت خود بار دیگر به عرصه مسابقات جودو بازگشت.»  نکته مهم در خصوص این بند از جوابیه فدراسیون جودو، حضور ورزشكاري با شناسنامه و پاسپورت برادر کوچکترش در مسابقات داخلی و بین المللی است. اين برای اولین بار است که فدراسیون جودو به جعل هویت یک ورزشکار در اعزام به رقابتهای بین المللی و کسب مدال با این شیوه اقرار و اعتراف می‌نماید.فدراسیون جودو جعل هویت امیر قاسمی‌نژاد در سالهای پیش را در حالي پذیرفته و آنرا به مدیریت قبلی نسبت داده که رئیس فعلی فدراسیون جودو در زمان مدیریت قبلی به عنوان مدیر تیم‌های ملی فعالیت داشته است.تصویر جوابیه ارسالی فدراسیون جودو