دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی بررسی رفتارهای دولت توسط ارکان مجلس

 سرویس مجلس «» ـ با توجه به گزارش های تهیه شده از سوی نمایندگان محترم و نیز با توجه به عملکرد دولت و گزارش های دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش ها، گزارش هایی درباره بی توجهی به قانون و رفتار دولت مطرح بوده است. از این روی، از چهار ماه پیش، یکسری از نمایندگان مجلس، بر عملکرد دولت و نیز در جاهایی که احتمال تعارض عملکرد دولت با قانون اساسی و برنامه ها بود، بررسی هایی انجام دادند و اوایل اسفند ماه، این دسته بندی در نامه ای با امضای دوازده نفر از نمایندگان به ریاست مجلس تقدیم و پس از بررسی و رایزنی ها، موضوع به اداره کل قوانین ارجاع و قرار بر این شد که به کمیسیون مربوطه ارجاع شود و آقای ابوترابی نیز مسئول پیگیری این موضوع شدند.
سید فاضل موسوی در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: به دلیل شرایط خاص کشور و نزدیک بودن سال جدید و بحث بودجه، قرار بر این شد که این موضوع، پس از سال جدید بررسی شود؛ بنابراین، از دو هفته پیش، نمایندگان رجوع می کنند و امضا کنندگان به شدت درخواست پیگیری موضوع را دارند. آقای ابوترابی نیز گفتند که هیأت رئیسه، نامه را برای رسیدگی به کمیسیون اصل 90 ارجاع داده است.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنا بر ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس، اگر دولت و وزرا در عملکرد خود، بر پایه قانون حرکت نکنند و یا تخلفی داشته باشند، یکی از کمیسیون ها یا ده نفر از نمایندگان، می توانند موضوع را مطرح کرده و به هیأت رئیسه مجلس بدهند. هیأت رئیسه نیز باید این موضوع را به کمیسیون های مربوطه ارجاع دهد.و به این ترتیب، این موضوع، پس از رسیدگی در کمیسیون به صحن می آید و در آنجا رأی گیری می شود و سرانجام، در صورت تصویب مجلس به قوه قضاییه برای رسیدگی ارجاع می شود
 

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «» بخوانید.