دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تجدید نظر در بودجه شورای ایرانیان منتفی شد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به درخواست جمعی از نمایندگان برای تجدید رای بند مربوط به شورای عالی ایرانیان گفت: با توجه به اینکه تعداد نمایندگان مخالف با تخصیص بودجه به شورای عالی ایرانیان این زیاد بودند این درخواست در کمیسیون به رای گذاشته نشد.به گزارش مهر، موسی الرضا ثروتی با اعلام مطلب اظهارداشت: اکثر نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق موافق حذف بودجه تخصیص داده شده به شورای عالی ایرانیان نبودند بنابراین درخواست تجدید رای در کمیسیون مطرح نشد.وی ادامه داد: بعید است پیشنهادی برای بازگشت ردیف اعتباری شورای عالی ایرانیان در صحن مجلس داشته باشیم، زیرا این بخش مربوط به جداول است و معمولا مجلس در بررسی بودجه در صحن وارد جداول نمی شود.بعد از اینکه کمیسیون تلفیق بند مربوط به بودجه شورای عالی ایرانیان را حذف کرد، جمعی از نمایندگان درخواست تجدید رای برای این مصوبه را داشتند اما تا کنون در کمیسیون تلفیق این درخواست در کمیسیون بررسی نشد.آخرین جلسه کمیسیون تلفیق بعداز ظهر امروز تشکیل می شود و در این جلسه اصلاحات نهایی مد نظر کمیسیون در بودجه صورت می گیرد.