دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی جمع‌بندی تفحص از تامین‌اجتماعی تا پایان اردیبهشت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از نهایی شدن نتیجه کمیته
تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه تا پایان
اردیبهشت ماه خبر داد.

به گزارش خانه ملت،”صمد فدایی” اظهار داشت:
با ارائه پاسخ‌های مکتوب مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی کمیته تحقیق و تفحص
از سازمان تامین اجتماعی تا پایان اردیبهشت ماه به جمع بندی نهایی خواهد
رسید.   

عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: نامه ارسالی
اعضای کمیته تحقیق و تفحص به مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی به دلیل وجود
برخی ابهامات قانونی و مالی ارائه شده است.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای سلامی یادآورشد: احضارو تعیین
ضرب الاجل اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های زیر
مجموعه برای مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی به دلیل عدم اجرای قوانین و
نیز وجود مباحث مالی و ابهاماتی است که در مجموعه شرکت‌های وابسته به تامین
اجتماعی وجود دارد، تهیه شده است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی
و زیرمجموعه آن قانون شکنی‌های عدیده‌ای در این بخش صورت گرفته است که
باید از سوی مسئولان به طور شفاف پاسخگویی شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: بحث دیگر سئوال اعضای
کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به وجود برخی ابهامات مالی در
سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه بازمی‌گردد.