دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی دیدار نمایندگان اقلیت های دینی با رییس قضا

رييس قوه قضاييه در ديدار نمايندگان اقليت‌هاي ديني مجلس شوراي اسلامي بر رعايت حقوق اقليت‌هاي ديني حسب قانون اساسي و شرع مقدس اسلام تأكيد كرد.به گزارش ايسنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در اين ديدار، قرابت‌هاي معنوي اديان آسماني را گسترده دانست و تصريح كرد: حقيقت تمام اديان الهي تسليم در برابر توحيد و حقيقت ذات الهي است؛ همان سخني كه در اسلام نيز بر آن تأكيد خاصي شده و اين نقطه اشتراك اديان الهي و نقطه تفاوت اين اديان با اديان و مكاتب نوظهور و بي‌پايه است.وي با تأكيد بر ضرورت توجه به حقوق اقليت‌هاي ديني در نظام جمهوري اسلامي ايران گفت: در قانون اساسي جمهوري اسلامي به درستي، بر رعايت حقوق اقليت‌هاي ديني تأكيد شده است و بر حسب شرع و دين مبين اسلام نيز همه ما موظف به رعايت و احترام به حقوق آنان هستيم.رييس قوه قضاييه تأكيد كرد: مشكلات و مسايل حقوقي و قضايي مربوط به اقليت‌هاي ديني كه نياز به قانون دارد مي‌تواند در چهارچوب طرح‌ها يا لوايحي از طريق مجلس شوراي اسلامي مطرح شود و پس از نهايي شدن و تصويب در اختيار قوه قضاييه قرار گيرد.آملي لاريجاني همچنين با تأكيد بر توجه بيشتر به بازدارندگي مجازات‌ها عليه متجاوزان به حقوق اقليت‌هاي ديني به عنوان رويكردي مناسب در مقابله و كاهش جرايم عليه پيروان اقليت‌هاي ديني در كشور، از آمادگي دستگاه قضايي براي همكاري در اين زمينه خبر داد.بر اساس گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، در اين ديدار نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي نيز با قدرداني از زحمات مسئولان در حفظ حقوق اقليت‌هاي ديني، پيروان تمام اديان الهي را در كشور حامي و پشتيبان ايران و نظام جمهوري اسلامي عنوان كردند و با ذكر برخي از همراهي‌هاي اقليت‌هاي ديني، حضور در حماسه دفاع مقدس را يكي از بارزترين نمونه‌هاي آن برشمردند.