دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی سالن کشتی انبار کارخانه قند!

در ورامین، زمین چمن فوتبال این مجموعه، سالهاست میزبان جوانان علاقه مند به ورزش و محل تمرین تیم “ستاره” – قدیمی ترین تیم فوتبال منطقه – است.به گزارش مهر این زمین چمن، بارها از سوی مدیران وقت این کارخانه مورد تعرض قرار گرفت، ولی با میانجیگری دوستداران ورزش، تخریب زمین متوقف شد.انتقال آهک به دلایلی نامعلوم بر روی چمنمدتی بود از گوشه و کنار زمزمه هایی مبنی بر تعطیلی زمین چمن به گوش می رسید ولی ترس مدیران کارخانه از انتقاد در این خصوص، آنها را برای انجام چنین کاری بر حذر می داشت، تا اینکه انتقال آهک به دلایلی نامعلوم بر روی چمن به تمام شائبه ها پایان داد.هر چند پخش یک تصویر در برنامه هفته گذشته 90 باعث شد تا با پیگیری برخی دلسوزان ورزش، در اقدامی به موقع، آهک جمع آوری شود، ولی محلی که این ماده در آن قرار گرفته بود، به کلی چمن را خشک کرده و از بین برد.همین امر فوتبالیستها را مجبور کرد در گوشه ای از زمین که سبز مانده، به تمرین بپردازند.البته نباید به سادگی از این موضوع گذشت، چراکه به نظر می رسد کسانی که رابطه خوبی با ورزش ندارند، عزم خود را جزم کرده اند تا با از بین بردن مجموعه ورزشی کارخانه قند، جوانان این منطقه و مناطق همجوار را از نعمت پرداختن به ورزش محروم سازند.سالن باستانی و کشتی، انبار کارخانه قند است!باید یادآور شد سالن باستانی و کشتی که از فعال ترین ورزشگاههای شهرستان بوده و محل تمرین بسیاری از قهرمانان و پهلوانان به شمار می آمده نیز در همین مجموعه قرار داشته و در حال حاضر به انبار کارخانه تبدیل شده است.بعد از تعطیلی سالنهای مذکور، بسیاری از جوانان یا ورزش را رها کرده یا اینکه مجبور شدند با صرف هزینه و وقت زیاد، به باشگاههای مرکز شهر مراجعه کنند و بسیاری از پیشکسوتان که ورزش باستانی را پیشه کرده بودند نیز خانه نشین شدند.در حال حاضر که بسیاری از صنایع در دنیا به عنوان حامیان ورزش مشغول خدمت به جامعه خود هستند، در شهرستان ورامین نه تنها از ورزش حمایت نمی کنند، بلکه خواهان نابودی آن هستند که این عمل نارضایتی جوانان و اهالی ورزش را در پی دارد.امید است این افراد با تغییر عقیده و نگرشی نو، جامعه ای سالم و با نشاط را با گسترش و حمایت از ورزش ارزانی دارند و در کنار آن با ورزش، محصولات و فعالیتهای خود را تبلیغ کرده و در معرض دید عموم قرار دهند تا هم خود و هم ورزش را به سر منزل مقصود که خیر دنیا و آخرت و قهرمان پروری در پی دارد، رهسپار نمایند.