دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی فعالیت یک گروه انحرافی در بندر ترکمن

به تازگی فردی بنام «ع. ع»گروهی انحرافی راه اندازی نموده و برای خود مریدانی را جمع نموده است.به گزارش«جوان آنلاین»بر همین اساس مریدان وی در بندرترکمن خانه هایشان را برای فروش گذاشته اند و در دارالقرآن بندرترکمن ساکن شده اند و مردها در یک اطاق و زنان در اتاق دیگر زندگی می کنند آنان قصد کوچ به زمینی که از قبل در کوههای اطراف خریداری شده را دارند.در این راستا تعدادی از این مریدان که کارمند نهادهای دولتی می باشند به دستور سرکرده فرقه از شغل خود استعفا داده اند.سرکرده این فرقه حقوق دولت و یارانه را حرام می داند و اعضای آنا از نانوایی نان نمی خرند و می گویند چون دولت از بانک جهانی وام می گیرد حرام است برای همین با آرد جو نان می پزند و مصرف می کنند.سرکرده این فرقه تا قبل از این چندبار برای دیدار با پیر طریقت «س. ا» عازم پاکستان و استان پیشاور شده بود شایان ذکر است به خاطر تفکرات و گرایشات تندی که بعضا دارند از آنها به طالبان تعبیر می شود.