دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی ليزر، جايگزين شمع خودرو مي‌شود!

محققان اعلام كرده‌اند كه موتور خودروها به زودي به جاي شمع با ليزر روشن خواهد شد.به گزارش ايسنا، تيم تحقيقاتي رومانيايي و ژاپني حاضر در كنفرانس ليزرها و الكترواپتيك‌ قرار است در اول ماه مه (هفته آينده) اعلام كنند كه توانسته‌اند نوعي ليزر طراحي كنند كه مي‌تواند مخلوط هوا و سوخت را در موتورهاي احتراقي روشن كند.اين رويكرد مي‌تواند با احتراق بيشتر اين مخلوط، كارايي موتورها را افزايش داده و از درصد آلوده‌كنندگي آنها بكاهد.اين تيم در حال حاضر در حال مذاكره با يك شركت توليد شمع خودرو است.ايده جايگزيني شمع خودرو كه از زمان اختراع آنها در 150 سال قبل پيشرفت بسيار كمي داشته با ليزر امري جديدي محسوب نمي‌شود.اين شمع‌ها تنها مي‌توانند مخلوط سوخت را در نزديكي شكاف سر شمع بسوزاند كه بهر‌ه‌وري احتراق را كاهش مي‌دهد و همچنين با گذشت زمان، فلز سازنده آنها به مرور ساييده مي‌شوند.اما تنها با ظهور ليزرهاي كوچك، ايده احتراق با ليزر عملي شده‌است.اين تيم تحقيقاتي از روماني و ژاپن اكنون به نمايش يك سيستم پرداخته‌اند كه مي‌تواند دو تا سه اشعه ليزر را در عمق‌هاي مختلف يك سيلندر موتور متمركز كند.اين عمل به بهينه‌سازي فرايند احتراق در خودرو منجر شده و از سايش قطعات در اثر گذشت زمان جلوگيري مي‌كند.اما اين مساله نيازمند آن است كه از ليزرهاي با پالس بالاي انرژي استفاده شود، همانطور كه در شمع‌ها نيز به انرژي بالايي براي شتعال سوخت نياز است.به گفته اين محققان، ليزرهاي آزمايش شده در گذشته به دليل بزرگ و ناكارآمد بودن آنها تنها به استفاده در آزمايش‌هاي تجربي محدود بودند. از سويي اين ليزرها را نمي‌توان از موتور دور نگه داشت چرا كه اشعه‌هاي پر قدرت آنها ممكن است تمام فيبرهاي نوري را كه نور را به سيلندر مي‌رسانند منهدم كند.آنها براي حل اين مشكل از ليزرهاي ساخته‌شده از پودر سراميك استفاده كردند كه فشرده شده و به صورت سيلندرهايي به اندازه شمع درآمدند.برخلاف كريستال‌هاي ظريفي كه هميشه در ليزرهاي با قدرت بالا استفاده مي‌شود، ليزرهاي سراميكي قويتر بوده و بهتر مي‌تواند حرارت درون موتورهاي احتراقي را تحمل كند.