دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی مجوز يك خبرگزاری صادر شد

در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات
با مجوز «خبرگزاری حوزه» به صاحب امتیازی«مرکز مدیریت حوزه علمیه قم» و
مدیرعاملی «آقای حسن مولایی» موافقت شد.
 هیأت نظارت بر مطبوعات با تأکید بر
بیانات اخیر مقام معظم رهبری وتوصیه های حکیمانه معظم له به مطبوعات و
خبرگزاریها توصیه نمود که در راستای وظیفه اطلاع رسانی و تعالی فرهنگی کشور
ضمن پرهیز از دامن زدن به تنش های سیاسی به ویژه در حوزه رسانه در جهت حفظ
آرامش و امنیت روانی جامعه تلاش کنند.
 
براساس گزارش روابط عمومی معاونت
مطبوعاتی و اطلاع رسانی در جلسه مورخ 5/2/90 هیأت نظارت بر مطبوعات با
انتشار 1 خبرگزاری، 2 دو هفته‌نامه، 9 ماهنامه، 1 دو ماهنامه و 13 فصلنامه
موافقت شد.
 
در این جلسه با مجوز «خبرگزاری حوزه» به صاحب امتیازی«مرکز مدیریت حوزه علمیه قم» و مدیرعاملی «آقای حسن مولایی» موافقت شد.
 
همچنین با انتشار دو هفته‌نامه
«انعکاس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «خانم زهرا پوراسماعیل»، دوهفتهنامه
«غرب امروز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای نصرت‌اله حیدری»، ماهنامه
«مهر ایلام» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای بهزاد منصوری»، ماهنامه
«ایمن» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای عطاءاله جمالوندی»، ماهنامه
«وریا» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای روح‌اله فروزش»، ماهنامه «کوشک»
به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای حسن افشار»، ماهنامه «سیمای نو» به
صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای محمد اکبری»، ماهنامه «دندانپزشک و مردم»
به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای محمد گلچین»، ماهنامه «گنجینه پزشکی»
به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای محمدحسین فدایی»، ماهنامه «ابن سینای
بزرگ» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای جلال‌الدین میرزای رزاز»،
ماهنامه «جوشکاری و آهنگری» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای حمید
احمدمحرابی»، دو ماهنامه «باران کویر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای
حسین امیری دلوئی»، فصلنامه «مهندسی آموزشی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد
اسلامی واحد تهران جنوب» و مدیرمسئولی «آقای سیدیعقوب موسوی»، فصلنامه
«حقوق قضایی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی» و مدیرمسئولی «آقای
علی علی آبادی»، فصلنامه «English Language Studies» به صاحب امتیازی
«دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی» و مدیرمسئولی «خانم مونا خبیری»،
فصلنامه «Journal of Pharmaceutical & Health Sciences (JPHS)» به
صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم دارویی» و مدیرمسئولی «آقای
سیدمهدی رضایت سرخ آبادی»، فصلنامه «پژوهش‌های مدیریت کسب و کار» به صاحب
امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز» و مدیرمسئولی «آقای میرفیض فلاح
شمس لیالستانی»، فصلنامه «پارسه مرودشت» به صاحب امتیازی «سازمان نظام
پزشکی شهرستان مرودشت» و مدیرمسئولی «آقای علیرضا عامری»، فصلنامه
«پژوهشهای فیزیک دریا» به صاحب امتیازی «انجمن علوم و فنون دریایی ایران» و
مدیرمسئولی «آقای کامران لاری»، فصلنامه «سلامت کودک» به صاحب امتیازی
«شرکت تعاونی خدمات بهداشت و درمانی سلامت کودک» و مدیرمسئولی «آقای فرهاد
خدیوی زند»، فصلنامه «شناخت افکار عمومی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی
«آقای داود زارعیان»، فصلنامه «پژوهشی در ادیان جهان» به صاحب امتیازی و
مدیرمسئولی «آقای عبدالکریم گواهی»، فصلنامه «اخلاق زیستی» به صاحب امتیازی
و مدیرمسئولی «آقای محمود عباسی»، فصلنامه «دنیای ادب» به صاحب امتیازی و
مدیرمسئولی «خانم پوراندخت کاشانی زاده»، فصلنامه «صنعت بوقلمون و سایر
ماکیان» به صاحب امتیازی «شرکت تعاونی پرورش دهندگان بوقلمون صنعتی»و
مدیرمسئولی «آقای سیدامیر خیرخواه»، موافقت شد.
 
همچنین در این جلسه با تغییر مدیرمسئولی روزنامه «تماشا» به «آقای اسماعیل رمضانی» موافقت شد.
 
و در ادامه تقاضای تغییر وضعیت 24 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.
 
ضمناً در جلسه مورخ 29/1/90 با درخواست
تغییر صاحب امتیازی نشریه «صاحبان اندیشه» به «آقای کاوه اشتهاردی» موافقت
و با تغییر مدیرمسئولی نشریات: «دانستنیها» به «آقای سیدمجید حسینی»،«همشهری دیپلماتیک» به «آقای مهدی
ذاکری بایگی»، «سرنخ» به «آقای حسین قربان‌زاده»، «خشکبوم» به «آقای
حمیدرضا عظیم زاده»، «مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک» به «آقای علی خانی»،
«اعتیاد پژوهی» به «آقای امیدحسین یاوری بافقی»، «پلیس علمی» به «آقای
محمدحسن قدرت آبادی»، «خواندنیهای پزشکی» به «خانم زهرا زحمتکش»، «فوتبال
امروز» به «آقای جواد خیابانی» موافقت شد.