دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی موافقت‌كميسيون‌ماده‌10احزاب‌با‌20‌درخواست‌مجوز

كميسيون ماده 10 احزاب با 20 درخواست مجوز براي “تمديد، تأسيس و صدور ” پروانه فعاليت تشكل‌هاي صنفي موافقت كرد.حميدرضا فولادگر نماينده قوه مقننه در كميسيون ماده 10 احزاب در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، با اشاره به جلسه عصر امروز كميسيون متبوعش گفت: در اين جلسه اعضاي كميسيون به بررسي حدود 20 درخواست‌هاي درباره مجوز تمديد، تأسيس و صدور پروانه فعاليت موافقت كرد.وي افزود: البته اعضاي كميسيون به دليل اينكه برخي درخواست‌ها نياز به اصلاح از سوي درخواست‌كنندگان داشت، لذا كميسيون آنها را براي اصلاح عودت داد.نماينده قوه مقننه در كميسيون ماده 10 احزاب با بيان اينكه درخواست‌هايي كه امروز كميسيون با آنها موافقت كرد همگي در حوزه تشكل‌هاي صنفي بود، تصريح كرد: تشكل‌هاي صنفي از كانون‌هاي بازنشستگي‌ و انجمن‌هاي صنفي شاغلين تشكيل مي‌شود.