دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی پرباران ترین و کم باران ترین مناطق کشور

محمود آباد (شمال) در استان مازندران به عنوان پرباران ترین منطقه ایران از ابتدای سال آبی ( مهر تا کنون ) ثبت شده است. به گزارش واحد مرکزی خبر ، ، محمدآباد در استان یزد نیز کمترین میزان بارش ها را شاهد بوده است.در این منطقه کشور از ابتدای سال آبی تاکنون 19 و 5 دهم میلی متر بارندگی صورت گرفته است.سال آبی 90 – 89 با افت شدید بارش ها به ویژه در سه ماهه پاییز 89 آغاز شد اما به تدریج وضع بارندگی ها در کشور بهبود یافت.براساس اعلام مسئولان وزارت نیرو، محدودیت میزان بارش های پاییز پارسال در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است اگرچه افزایش بارندگی ها در زمستان کمبود منابع آبی را تا حدودی جبران کرد.در این حال بارش های استان تهران از ابتدای سال آبی امسال تاکنون با 12 درصد کاهش در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته 240 میلی متر ثبت شده است.فروردین امسال هم استان تهران بیش از 30 میلی متر بارش را به خود اختصاص داده که در مقایسه با فروردین پارسال 45 درصد کمتر است.بارش های روزهای اخیر سبب شد تا از ابتدای اردیبهشت تاکنون بیش از 5 و 4 دهم میلی متر باران در تهران ثبت شود.