دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی گزارشی از ناصر حجازی در برنامه امشب نود

در این گزارش ، حجازی از وضعیت جسمانی خویش، فوتبال و …صحبت نمود.سایت شخصی حجازی نوشت : لازم به توضیح است که حجازی ابتدا مخالف ضبط این گزارش غیر مستقیم به دلیل سانسور های مرسوم بود که با قول فردوسی پور مبنی بر عدم سانسور روبرو شد.  این گزارش از معدود دفعاتی می باشد که حجازی اجازه داده است تا آن را غیر مستقیم ضبط کنند تا در برنامه نود به تصویر کشیده شود.