دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی ساختمان سهام عدالت تهران پلمپ شد

 رئيس هيئت مديره اتحاديه تعاوني سهام عدالت استان تهران با اشاره به اينكه تنها هفت روز براي پايان مهلت قانوني ثبت‌نام از مشمولان سهام عدالت داراي برگه‌هاي سهام عدالت باقي است، گفت: ساختمان سهام عدالت شهر تهران پلمپ شده و قادر به پاسخگويي به اعضاء نيست.به گزارش فارس محمدرضا جودكي در پاسخ به دليل پلمپ شدن ساختمان سهام عدالت شهر تهران، اظهار داشت: پيرو مصوبه كميته كارگروه استانداري تهران قرار بر اين بود اين ساختمان كه در تملك وزارت جهاد كشاورزي است، براي سهام عدالت استان تهران خريداري شود.وي ضمن تأكيد بر اينكه در مزايده واگذاري اين ساختمان، سهام عدالت شهر تهران برنده شده بود، ادامه داد: مقرر شده بود نيمي از هزينه‌هاي خريد اين ساختمان توسط استانداري تأمين و پرداخت شود و نيمي ديگر توسط هم توسط سهام عدالت شهر تهران پرداخت شود متأسفانه امروز روز هفتمي است كه در اين شركت پلمپ شده و نمي‌توانيم جوابگوي نيازهاي اعضاء باشيم.وي افزود: خيلي سعي كرديم از اعلام اين خبر خودداري كنيم اما احساس مي‌شود در بدنه دولت كساني هستند كه سعي در ايجاد خلل در روند اجرايي توزيع سهام عدالت دارند.رئيس هيأت مديره اتحاديه سهام عدالت استان تهران گفت: از آنجا كه اموال و دارايي‌هاي سازمان جهاد كشاورزي و اداره كل استان تهران، اموال دولتي محسوب مي‌شود بالطبع واگذاري اين ساختمان به سهام عدالت شهر تهران به رغم چانه‌زني‌ها و رايزني‌هاي صورت گرفته نبايد اين قدر دشوار باشد.وي با اشاره به اينكه حدود يك ميليون و 600 هزار نفر در عضويت شركت سهام عدالت تهران هستند، تصريح كرد: امروز هفتمين روزي است كه اين شركت از پاسخگويي به اعضاء خود معذور است در حالي كه روزانه حداقل دو هزار نفر به اين شركت براي پيگيري وضعيت خود مراجعه مي‌كنند.وي خاطرنشان كرد: مطابق مصوبه دولت مي‌بايست از سرانه بودجه سال 88 براي شركت تعاوني‌هاي سهام عدالت ساختماني خريداري و به نام اين شركت‌ها به ثبت مي‌رسيد اما متأسفانه بعد از دو سال هنوز اين اتفاق نيفتاده است، البته هيئت‌ دولت موافق اين امر است اما هر چه امور به بدنه دولت واگذار مي‌شود شاهد كارشكني‌ها و تضادهاي سياستي و رويكردي هستيم.جودكي ضمن تأكيد بر اينكه در بدنه دولت گروهي با كارشكني سعي در كند كردن تحقق اهداف دولت دارند، اظهار داشت: ثبت‌نام از كارگران ساختماني و فصلي مشمول سهام عدالت در شرايطي به پايان بازه زماني تعيين شده نزديك مي‌شود كه متأسفانه دستگاه‌ ساماندهي اين افراد “شركت تعاوني سهام عدالت شهر تهران ” پلمپ شده است.وي با اشاره به اينكه وزارتخانه‌هاي اقتصاد و دارايي و تعاون و استاندار تهران بايد در حل اين مشكل ورود داشته باشند، خاطرنشان كرد: پيرو نامه ارسالي توسط رئيس سازمان اقتصاد و دارايي استان تهران، تنها هفت روز ديگر براي ثبت‌ مشمولان سهام عدالت كه برگه‌هاي سهام عدالت را در اختيار دارند باقي است، در شركت سهام عدالت شهر تهران پلمپ شده و عملاً زماني براي ثبت‌نام از اين مشمولان باقي نمانده است.