دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی «سارا شورد» به دادگاه احضار شد

وكيل مدافع سه آمريكايي متهم به جاسوسي با بيان اينكه جلسه دوم دادگاه رسيدگي به اتهامات سه آمريكايي، 21 ارديبهشت‌ماه جاري برگزار مي شود، گفت: سارا شورد يكي از متهمان اين پرونده براي حضور در دومين جلسه دادگاه دعوت شده است. مسعود شفيعي دیروز در گفت‌وگو با ايرنا افزود: در اخطاريه ارسال شده از سوي دادگاه براي من به عنوان وكيل مدافع اين متهمان، حضور «سارا شورد» الزامي دانسته شده است.