دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی شعبانی:درآمدهای دولت در بودجه قابل تحقق نیست

امين شعباني در مخالفت با لايحه بودجه سال 1390، گفت: طي شش سال گذشته همواره هزينه‌ها از سوي دولت مشخص ولي درآمدها محقق نشده است. كسري بودجه و به دنبال آن انتشار پول موجب افزايش حجم نقدينگي و بدنبال آن ركود، افزايش نرخ تورم و بالا گرفتن نرخ بيكاري رقم خورده است.به گزارش ایسنا، نماينده مردم سنندج در مجلس، با بيان اين‌كه با افزايش هزينه‌هاي توليد و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در لايحه بودجه سال 90 تورم افزايش يافته و درآمدهاي تحقق نيافته افزون خواهد شد، گفت: درآمدهاي مالياتي در سال 90 بر اساس آنچه كه در لايحه بودجه آمده است افزايش غيرواقعي يافته است.اين عضو كميسيون عمران مجلس، با بيان اين‌كه سهم درآمدهاي نفتي در بودجه سال جاري به جاي كاهش، افزايش يافته است، گفت: فقط 20 درصد از درآمدهاي شركت‌هايي كه بايد واگذار مي‌شد تحقق يافت. در بودجه 89، 43 هزار ميليارد تومان به درآمدهاي حاصل از فروش شركت‌هاي دولتي اختصاص يافت و اين رقم در سال 90 به 57 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين خود نشان از تحقق نيافتن اين ارقام دارد. لايحه دولت در سال جاري انبساطي است، چرا كه 89 هزار ميليارد تومان بودجه جاري سال 90 با افزايش 23 درصدي روبه‌رو شده است.وي با بيان اين‌كه طي تمامي سال‌هاي گذشته حداكثر 75 درصد از بودجه عمراني تخصيص يافته است، گفت: طي اين سال‌ها 15 درصد از بودجه عمراني در بودجه جاري هزينه شده است و اين عدد معادل 15 هزار ميليارد تومان است. بدين ترتيب 105 هزار ميليارد تومان بودجه جاري در سال 90 خواهد بود. پروژه‌هاي عمراني بدليل تخصيص نيافتن بودجه يا متوقف شده‌اند يا با افت كيفيت روبه‌رو بوده‌اند.شعباني با اشاره به هدف لايحه بودجه براي ايجاد 5/2 ميليون شغل، گفت: بر اساس لايحه قرار است 5/2 ميليون شغل در سال 90 بوجود آيد. حال سوال اينجاست كه آيا با 5/2 ميليون تومان وام قالي‌بافي شغل ايجاد مي‌شود؟ بنده پيشنهاد مي‌كنم بجاي تمركز بر ايجاد 5/2 ميليون شغل، توليد تقويت شود تا شغل پايدار بوجود آيد. در اين صورت خود به خود اشتغال خوبي بوجود مي‌آيد.وي افزود: 20 هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني در رديف‌هاي متفرقه قرار گرفته است و اختيار آن به وزارتخانه‌ها سپرده شده و اين يعني يك نماينده بايد به دست و پاي مسوولان اجرايي بيفتد تا مگر پروژه‌اي در حوزه انتخابيه اجرايي شود.عضو كميسيون عمران مجلس، با تاكيد بر اين‌كه مصوبات سفرهاي استاني پشتوانه بودجه‌اي ندارد، گفت: 47 هزار ميليارد تومان پروژه استاني بدون پشتوانه بودجه‌اي به تصويب رسيده است. حداقل 15 سال نيز زمان نياز است تا اين پروژه‌ها به سرانجام برسد. بر اساس آنچه كه در گزارش كميسيون تلفيق آمده است اعضاي كميسيون تلفيق هفت هزار ميليارد تومان از بودجه را كاهش داده‌اند ولي در عوض در بخش‌هاي ديگر 10 هزار ميليارد تومان به پروژه‌هاي حوزه انتخابيه 9 نماينده اختصاص يافته است.شعباني اظهار كرد: 23 هزار ميليارد تومان از 89 هزار ميليارد تومان حاصل از فروش شركت‌هاي دولتي رقم خورده است. ولي به تجربه اثبات شده است كه اين رقم محقق نخواهد شد. درآمدهاي مالياتي 40 هزار ميليارد تومان معادل 12 درصد رشد نسبت به درآمدهاي مالياتي سال گذشته در لايحه پيش‌بيني شده است. در حالي كه به اذعان صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي كشور صفر درصد پيش‌بيني شده و اين به معناي محقق نشدن درآمدهاي مالياتي در سال 90 است. اين را نبايد فراموش كرد درآمدهاي مالياتي در سال گذشته نيز به طور كامل محقق نشد.نماينده مردم سنندج در مجلس، با انتقاد از سياست اشتغالزايي دولت، گفت: در سال 85 يك ميليون شغل ايجاد شد ولي در سال 87 بر اساس آمار 600 هزار نفر بيكار در جامعه وجود داشت. طرح حمايت از بنگاه‌هاي زودبازده قدري اشتغال بوجود آورد ولي با سررسيد بازپرداخت تسهيلات و عدم توانايي صاحبان اين بنگاه‌ها، اكثر قريب به اتفاق آنها ورشكسته و نرخ اشتغال منفي شد.