دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی صدور بيمه نامه در دفاتر پيشخوان دولت

معاون نوسازی و تحول اداری ریاست جمهوری از امضای نخستین قرارداد دولت با بخش خصوصی برای توسعه خدمات پیشخوان دولت خبر داد و افزود: شهروندان می توانند تمامی خدمات بیمه فردی، گروهی، حوادث، مسئولیت و شخص ثالث را از طریق دفاتر پیشخوان دولت دریافت کنند.احمد بزرگیان در گفت و گو با مهر از امضای قرارداد بین معاونت نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری با بیمه توسعه خبر داد و افزود: این نخستین قرارداد بخش خصوصی با دولت برای توسعه خدمات دفاتر پیشخوان است که 20 خدمت به خدمات دفاتر پیشخوان افزوده می شود.وی افزود: در این قرارداد تمامی خدمات بیمه ای شرکت بیمه توسعه اعم از بیمه شخص ثالث، بیمه های مسئولیت ، بیمه بدنه شناور ، بیمه صادرات داخلی و واردات ، بیمه بدنه خودرو ، بیمه بدنه خودروی بارکشی ، بیمه حوادث انفرادی و گروهی ، بیمه ریسک های دام و طیور ، آبزیان ، پول در راه ، اموال ، اکتشاف ، کشتی و هواپیما ، مرقومات بانکی ، خدمات درمانی و آتش سوزی صنعتی، تجاری و مسکونی به صورت آن لاین در دفاتر پیشخوان دولت به شهروندان ارائه می شود.معاون نوسازی و تحول اداری ریاست جمهوری اظهار داشت: بیمه توسعه نخستین شرکت بیمه بخش خصوصی است که پیشنهاد ارائه خدمات خود را در دفاتر پیشخوان به دولت ارائه کرده و قرارداد همکاری منعقد کرده است.