دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی لایحه با بودجه ایده‌آل عملیاتی فاصله معنادار دارد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقاط قوت
لایحه بودجه 90، گفت: لایحه با بودجه ایده‌آل عملیاتی مبتنی بر واقعیت‌ها
فاصله معنادار دارد.

به گزارش خانه ملت،
“محمدحسن ابوترابی فرد” در جلسه علنی امروز مجلس سه شنبه – 6 اردیبهشت –
در موافقت با کلیات لایحه بودجه 90 گفت: این لایحه با بودجه ایده آل
عملیاتی مبتنی بر واقعیت‌ها فاصله معنادار دارد.

نماینده قزوین، آبیک و البرز تصریح کرد: براساس ماده 215 قانون برنامه
پنجم توسعه رسیدن به افزایش بهره‌وری، انضباط مالی در سایه تعامل و همکاری
کامل دولت و مجلس محترم به دست خواهد آمد. ما باید نقشه راه خود را در
راستای رسیدن به یک بودجه مورد قبول مبتنی بر عملکردها و وقعیت ها ترسیم
کنیم.

ویبا بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق مجلس می تواند راه را برای رسیدن به
نقطه مطلوب هموار و نزدیک نماید، گفت:  تخصیص حداقل 20 درصد از منابع حاصل
از صادرات نفت و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی کشور بسیار بزرگ و
حائز اهمیت است. امروز برای نخستین بار علاوه بر منابع مالی که کشور در
حساب ذخیره ارزی دارد، حداقل 15 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی وجود
دارد.

وی افزود: در سال جاری در کمیسیون تلفیق با عنایتی که شد 4/24 درصد از
منابع در اختیار بعد از کسر هزینه ها به صندوق توسعه ملی اختصاص یافت.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار کرد: برای رسیدن به یک تحول ارزشمند و
قدرتمند اقتصادی عنایت به اختصاص 20 درصد درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق
توسعه ملی مهم است.

وی ادامه داد: دولت و کمیسیون تلفیق قدم بلندی برای کاهش وابستگی بودجه به
منابع نفتی برداشتند. میزان وابستگی هزینه‌های جاری در سال 89 به درآمدهای
نفتی حدود 27 هزار میلیارد تومان بوده است اما در سال 90 این عدد به 18
هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

ابوترابی‌فرد تاکید کرد: هزینه‌های جاری کشور به درآمدهای نفتی 18 هزار
میلیارد تومان وابسته است یعنی که اصلاح ساختاری جدی نزدیک به 33 درصد
درتراز بودجه رخ داد.

وی افزود: وابستگی هزینه‌های عمرانی و تملک داریی نیز به نفت کاهش یافته
است. دولت در بودجه عمومی حدود 57 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود
اما کمیسیون تلفیق این رقم را به 52 هزار میلیارد تومان کاهش داد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کمیسیون تلفیق برای بودجه دو سقف
در نظر گرفت، نخست 80 میلیارد دلار با بشکه‌ای 80 دلار و ارز 1050 تومان،
در این مرحله از 80 میلیارد دلار برای 11.6 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری
در نفت تخصیص داده شد که عمده هزینه های آن ارزی است.

وی افزود: کمیسیون تلفیق وزارت نفت را مکلف کرد که حداقل باید 5/8 هزار
میلیارد تومان در بخش نفت و گاز سرمایه گذاری کند و برای این هدف منابعی
پیش بینی شد.

ابوترابی فرد تصریح کرد: مجلس مصمم است که پایه پولی دولت افزایش پیدا
نکند، ما با تزریق پول پرقدرت به جامعه مخالف هستیم، بانک مرکزی منع شد از
این که دلارها را خریداری بکند.

وی ادامه داد: رابطه مالی دولت با فروش نفت از نظر دیوان محاسبات، معاونت
برنامه ریزی، کمیسیون انرژی، مرکز پژوهش های بهترین متنی بود که در طول
سالهای گذشته تنظیم شده است.