دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی مقام ایرانی به مراسم ازدواج سلطنتی می رود؟

عروسی شاهزاده ویلیامز پسر ارشد پرنس چارلز که اتفاقات بوجود آمده برای مادرش دایانا هنوز از افکار مردم دنیا بیرون نیامده است بار دیگر ذهن همگان را بسوی امپراطوری تحت سقوط بریتانیا می کشاند که چگونه در صدد است که دوباره خود را در این شرایط به جهانیان نشان دهد .به گزارش بولتن نیوز هزینه میلیارد دلاری این مراسم که از هزینه های عمومی پرداخت شده است آنچنان برای حاکمیت انگلستان مهم است که با فریب افکار عمومی و لابی گسترده با رسانه های انگلیسی برای سکوت آنها در مقابل این هزینه ها کاری کرده  است که کسی آن را در نظر نگیرد. در همین حال با توجه به اینکه محل خدمت آقای موحدیان سفیر ایران در انگلستان بیش از 8 ماه است که پایان یافته و ایران در انگلستان دارای سفیر نمی باشد و اکنون کاردار ایران مسئولیت اداره سفارت انگلستان را برعهده دارد معلوم نیست به چه دلیل سفیر ایران در انگلستان هم جزء مدعوین این عروسی نمایشی درآمده است .این درحالیست که طبق رسوم کاخ بکینگهام برای مراسم عروسی از کلیه سفارتخانه های موجود در انگلستان برای مشارکت دعوت بعمل می آید ولی اینکه آیا این سفارتخانهها بپذیرند و در مراسم شرکت نمایند بر اساس سیاستهای آنها این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که مسلما بخاطر حمایت انگلستان از حاکمین جنایتکار بحرین و تروریستهای دولتی اسرائیلی وزارت خارجه ایران این دعوت را رد خواهد کرد.