دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی اعطاي گواهينامه مهارت همراه با ديپلم

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اعلام بررسي اعطاي گواهينامه مهارت در كنار ديپلم به دبيرستاني‌ها گفت: اخذ ديپلم و فارغ‌التحصيلي دانش‌آموزان منوط به كسب حداقل يك مهارت يا شايستگي خواهد بود و در غير اين صورت مدرك تحصيلي دانش‌آموز ناقص تلقي مي‌شود.ابراهيم سحرخيز در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به طرح مهارت‌آموزي دانش‌آموزان دبيرستاني افزود: آموزش و پرورش تمام امكانات لازم براي تحقق اين هدف را به كار خواهد گرفت.وي با بيان اين‌كه خلق فناوري‌هاي جديد هميشه براساس دانش نيست و گاه زاده مهارت دستان انسان است، تصريح كرد: بعد از 12 سال تحصيل، دانش‌آموزان بايد حداقل يك مهارت را بياموزند و طبق تاكيدات برنامه پنجم توسعه، آموزش و پرورش موظف شده تا به تمامي دانش‌آموزان مقطع متوسطه يك مهارت عملي را بياموزد.سحرخيز تاكيد كرد: معاونت آموزش متوسطه و سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي درسي بايد در سيستم كاري اين طرح به يك تعريف واحد از مهارت جهت اجرايي كردن دست يابد، چرا كه كشور ما با داشتن جامعه جوان بايد بتواند با آموزش و مهارت‌هاي كاربردي به دانش‌آموزان، بيكاري را مهار كرده و احساس توانمندي را در جامعه افزايش دهد.وي با اشاره به اجراي اين طرح طي دوسال گذشته در دبيرستان‌هاي شبانه‌روزي گفت: طي 2 سال گذشته و بويژه سال گذشته، در تعداد قابل توجهي از مدارس شبانه‌روزي، مهارت‌آموزي را مطابق با توان هر منطقه شروع كرديم، اما اين برنامه در سطح گسترده‌تر نيازمند به برنامه‌ريزي جامع‌تري است.معاون وزير آموزش و پرورش اضافه كرد: اجراي اين طرح مهم، نيازمند فرصتي مناسب براي ارائه در ساعات درسي هفته است، چراكه تاثيرگذاري بيشتري خواهد داشت، اما اين كه در چه سالي اين مهارت آموخته شود، نياز به بررسي‌هاي بيشتري دارد.ورود 50 درصد دانش‌آموزان به رشته‌هاي نظريسحرخيز تاكيد كرد: هدايت تحصيلي دانش‌آموزان بايد به گونه‌اي باشد كه 40 درصد از دانش‌آموزان متوسطه به سمت رشته‌هاي فني و حرفه‌اي و كاردانش سوق يابند و مهم‌ترين كار در سال 90 تحقق هدايت تحصيلي دانش‌آموزان به رشته‌هاي فني و حرفه‌اي بويژه در روستاهاست.وي با بيان اين كه ورود 50 درصد دانش‌آموزان به رشته‌هاي نظري بويژه به رشته علوم انساني قابل قبول نيست، تصريح كرد: بايد در زمينه هدايت به كار و دانش تلاش بيشتري شود كه قطعا اين مهم را به جد پيگيري خواهيم كرد.وي با اشاره به اين كه مهارت جزو اصلي برنامه‌هاي درسي است، گفت: مهارت‌آموزي مانند ورزش و هنر جزو برنامه‌هاي اصلي درسي است و شايد بعضي ساعات درسي اختياري كاسته شود و براي دانش‌آموزان دبيرستاني در اين ساعات مهارت‌آموزي گنجانده شود. سحرخيز به زمينه‌هاي لازم براي بهبود آموزش ضمن خدمت معلمان اشاره و تاكيد كرد: بايد قوي‌ترين استادان و محتواي به روز را در آموزش ضمن خدمت با هم همراه كنيم و با ارزشيابي قوي‌تر از معلمان، كيفيت ضمن خدمت معلمان را افزايش دهيم.معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش در مورد طرح مهارت‌آموزي دانش‌آموزان گفت: حتي ممكن است اين طرح به گونه‌اي اجرا شود كه اگر دانش‌آموزي در خانواده خود مهارت‌هايي را از پدر خود آموخته است، در مدرسه به صورت نظام‌مند آن را تكميل كند و سپس علاوه بر مدرك رسمي ديپلم، گواهينامه مربوط به آن مهارت و شايستگي نيز به وي اعطا شود، البته اين موضوع در دست بررسي و مطالعه است.سحرخيز خاطرنشان كرد: صرف‌نظر از چگونگي اجراي اين طرح، آنچه مسلم است اين كه پس از اين، اخذ ديپلم و فارغ‌التحصيلي منوط به كسب حداقل يك مهارت يا شايستگي خواهد بود كه در غير اين صورت مدرك تحصيلي دانش‌آموز ناقص تلقي مي‌شود.